Bloggen tioårsjubilerar

Blogginlägg

Idag är det tio år sedan som jag startade denna blogg och postade mitt första inlägg. Jag kandiderade till Skövde kommunfullmäktige i valet senare detta år och ville ha en plats där jag kunde kommunicera mina åsikter och uppfattningar direkt med väljarna.

10 år senare har jag postat ca 900 inlägg på bloggen, vilket innebär i genomsnitt 1-2 inlägg i veckan. Inläggen handlar allt som oftast om politik, både nationell och lokal sådan. Jag tycker om att skriva och vill driva opinion i frågor som jag tycker är viktiga. Att skriva publikt om något tvingar en också att sätta sig in i frågor och sammanhang. Det blir lite av egen politisk kompetensutveckling för min del. På bloggen utvecklar jag min personliga uppfattning, som inte alltid går hand i hand med mitt partis. Det blir sällan kortare texter och aldrig oneliners. Politiska frågor är mer komplexa än att de låter sig sammanfattas med ett fåtal tecken.

Förutsättningarna för att nå läsare har förändrats genom åren. Den största förändringen är utvecklingen av sociala medier. Det är lättare att idag nå fler människor med sitt budskap. Det är främst via min sida på Facebook som jag delar artiklar och för diskussion med såväl åsiktsvänner som politiska motståndare.

Om det blir ytterligare tio år som bloggare är ovisst. Jag tänker att blogga så länge jag har politiska förtroendeuppdrag. De närmaste månaderna kommer dock min opinionsbildande aktivitet ofrånkomligen att nedgå, då jag under ett antal månader gör FN-tjänst i Mali.

Tappade uppkopplingen