Borgerlig budget för 2017

Så har ännu en budget beslutats av Skövde kommunfullmäktige. Som brukligt, i alla fall sedan kommunreformen i begynnelsen av 1970-talet, antogs det borgerliga förslaget. Denna gång efter votering med röstsiffrorna 29 mot 21. SD:s och MP:s ledamöter (6 + 3) avstod i huvudvoteringen, dvs när deras eget resp. förslag hade fallit och endast Alliansens och sossarnas förslag återstod. V och MP spelade för övrigt med vardera en man kort, vilket jag tycker är en smula anmärkningsvärt eftersom budgeten är årets i särklass viktigaste beslut.

Några väldiga, himlastormande politiska skillnader framkom nu inte under den fyra timmar långa debatten. Skillnaden mellan de båda förslagen till driftbudget utgjordes av tio miljoner kronor. I en budget på nästan 2,5 miljarder är detta ytterst blygsamma avvikelser. Men de röda ansträngde sig likväl som vanligt för att få de små avvikelserna att framstå som avgrundsdjupa, ideologiska klyftor. Dessutom kryddade de oblygt sin budget med “satsningar”, som de inte avdelat en enda krona för att finansiera.

Ett sådant S-signerat fantasiprojekt är ett konserthus på Brända tomten. Sossarna föreslog att kommundirektören skulle få i uppdrag att “starta upp arbetet med att tillskapa” ett sådant under mandatperioden. Men de avsatte inte en krona för den arme kommundirektören att lösa denna uppgift med. Inte ett öre för utredningen. Inte en spänn för investeringen. Således är sossarnas konserthall ingenting annat än ett gigantiskt luftslott. Sådana kan man möjligen spela luftgitarr i, men så mycket annat duger de inte till.

Men undantaget ofinansierade luftslott och några småpengar mer eller mindre på olika rader i driftsbudgeten är det investeringen på Billingen som är den största skillnaden. S säger nej till Alliansens satsning. Men de säger sig vilja satsa på berget någon annan gång och på ett annat vis. Hur det ska gå till behöver de en utredning om två miljoner kronor för att komma fram till. Således borde S ha budgeterat för senare investeringskostnader för Billingen. Men dessa poster lyste med sin frånvaro i de röda excelarken.

Men om man lägger dessa små egendomligheter åt sidan, så kvarstår faktiskt en samsyn om det allra mesta i de investeringar och de driftskostnader som kommunen nu åtar sig för 2017. Det råder samsyn om alla investeringar i vägar och parkeringshus. Det råder samförstånd om att bygga till befintliga skolor och att bygga nya. Alla är överens om att kommunen ska bygga en ny förskola per år. Och så vidare.

Det råder sammanfattningsvis en gedigen samsyn mellan Alliansen och S om att Skövde ska utvecklas och växa. Och vad som behövs för att lyckas med det. Denna grundläggande samsyn är faktiskt väldigt värdefull. Det är den som kallas Skövdeandan.

LÄNKAR:

Alliansens förslag klubbat efter votering – SLA 20 juni 2016

Tappade uppkopplingen