Bottennapp av S i Skövde

Blogginlägg

Socialdemokraterna i Skövde och dess oppositionsråd Marie Ekman (S) har idag presterat ett ordentligt bottennapp i och med sitt tarvliga ifrågasättande av Skövdebostäders ordförande Johan Fogelberg (M).

Det allmännyttiga bostadsbolaget Skövdebostäder ägs till 100 % av Skövde kommun. Bolaget styrs av sin ägare genom i kommunfullmäktige beslutade direktiv. Politiken ligger inte i bolaget. Styrelsen har att utveckla strategier och leda bolaget på ett sätt som motsvarar ägarens mål, syften och ambitioner. När Moderaterna nominerade Johan Fogelberg till ordförande i Skövdebostäder AB var det just för att tillvarata hans djupa och breda kunskaper om fastighetsmarknaden i bolaget. Genom Johan tillförde vi något mer och annat än en traditionell politiker, nämligen kompetens och branscherfarenhet. Vi tyckte – och det gör vi alltjämt – att vi därmed gav ett redan urstarkt bolag ytterligare något bättre förutsättningar. Det är bra för bolaget och därmed i förlängningen bra för ägarna i form av kommuninvånarna.

Johans hjärta klappar varmt för sin hemstad Skövdes väl och ve. Han är en omdömesgill person som är väl medveten om att hålla sig på rätt sida om gränserna. Att han är meriterad från och engagerad i näringslivet är ingen belastning, utan tvärtom en fördel och styrka. Det finns för få sådana i politiken, såväl i Skövde som i allmänhet.

Jag menar att Ekmans och Socialdemokraternas fula personangrepp på Johan är beklämmande. Inte bara för att det misstänkliggör en hederlig och ansvarskännande person. Utan också för att det hotar och försvagar den lokala politikens och demokratins funktion. Vilka företagare vill i framtiden ta samhällsansvar genom ett politiskt engagemang, om man med detta riskerar både anseende och yrkesliv? Jag befarar att de är få och det tycker jag är allvarligt. För det är sådana människor och kompetenser som verkligen behövs i politiken. Särskilt i de kommunägda bolagen.

LÄNK:

S kritiserar AB Skövdebostäders ordförande – SLA 18 januari 2017

Tappade uppkopplingen