Bra besök på Billingsdalsskolan

BillingsdalSent omsider ska jag skriva några rader om förra veckans besök på Billingsdalsskolan i Skultorp, där jag vistades i två dagar. Detta var mitt första besök på Billingsdalsskolan, sedan jag slutade mellanstadiet där för trettio år sedan. Onekligen sköljde en lätt våg av nostalgi över mig, när jag vandrade runt i lokalerna och även när jag på rasterna såg eleverna utöva den lokala paradgrenen långboll.

Syftet med mitt besök var att få en bättre verklighetsuppfattning. Idén var inte att utifrån ett uppgjort program studera särskilda företeelser. Istället ville jag följa och betrakta verksamheten, så som den ter sig för medarbetarna i vardagen. Torsdagen ägnade jag därför åt att skugga läraren Jonas Rosin och på fredagen var det rektor Christer Wetterbrandt, som fick finna sig i att bli skuggad på samma sätt. De två dagarna gav mig också goda tillfällen till att samtala om ditt och datt med övriga medarbetare och elever.

Att sammanfatta intrycken efter de två dagarna är inte helt enkelt och allt passar sig naturligtvis inte heller att blogga om. Men mitt dominerande intryck vill jag gärna delge; Jag är imponerad! Imponerad av den hängivenhet, värme och professionalism, som medarbetarna möter eleverna med. De kämpar verkligen för varenda unge. Varje dag skrivs det framgångssagor i korridorerna och i klassrummen. Detta är oändligt viktigt! Skolan kan och ska utjämna sociala skillnader och ge varje elev möjligheter att med framgång möta Livets utmaningar och möjligheter.

Jag är också glad över att SLA dök upp och gjorde en artikel, som just handlade om detta. Det vill säga hur mycket värdefullt och positivt som sker varje dag i våra skolor. Jag tror det är viktigt att alla vi, som på ett eller annat sätt arbetar i, med eller för skolan, ska anstränga oss för att ge en rättvisande bild av den.

Slutligen ett varmt tack till medarbetare och elever på Billingsdalsskolan för två bra och givande dagar!

LÄNK:

SLA:s artikel om besöket 20 september 2013

Etiketter

Tappade uppkopplingen