Bra betyg för Helenaskolan

SN 29 OKT 2015

Idag skriver Skövde Nyheter om Helenaskolan i Skövde. Om hur skolan genomfört ett mycket medvetet utvecklingsarbete. Resultatet? Markant höjda meritvärden!

Det var Helenaskolan som blev ny högstadieskola för eleverna i Ryd, när skolnämnden under mitt ordförandeskap 2011 beslutade om nya skolområden, vilket bland annat innebar att högstadiet på Rydskolan avvecklades.

Motiven var flera. Men först och främst såg vi att Rydskolans högstadium var en skola som elever sökte sig från, snarare än till. Resultatet hade blivit en segregerad skola med sjunkande resultat och med en svag status. Det var inte en hållbar situation. Elever i Skövde ska ges likvärdiga och goda förutsättningar att nå kunskapsmålen, oavsett var de bor och oavsett vilken skola de går på. Så måste det vara. Men så var det inte.

Då var det en upprörd och uppriven stämning. Protestmöten i storformat. Arga insändare. Telefonsamtal och mejl. Kritiska intervjuer i media. Något annat hade jag inte heller förväntat mig. Vi som är föräldrar vill våra barns bästa. Det var en mycket svår och tuff uppgift att i motvind bygga trygghet och tillförsikt.

Men nämnden var övertygad och stod kvar vid sitt beslut. Den gjorde det dessutom nästan i enighet. Endast Miljöpartiet fick i ett sent skede kalla fötter, vände, bytte linje och gjorde tappra försök att plocka poäng på det missnöje som de uppfattade frodas i stadsdelen.

Det var då. I våras gick alltså den första kullen elever i Helenaskolans nya upptagningsområde ur nian. De betyg och meritvärden som de har presterat visar att Helenaskolan har lyckats väl med sitt nya uppdrag. Detta betyder bättre möjligheter för fler unga Skövdebor att i framtiden kunna fortsätta med sina studier, att kvalificera sig för jobb och att därmed ordna sin försörjning. Detta betyder bättre möjligheter för fler unga Skövdebor att lägga en viktig grund för trygghet, självständighet och ett innehållsrikt liv.

Äran för denna bedrift faller rent och ograverat på medarbetarna på skolan och i Skövde kommuns skolförvaltning. För goda resultat når man inte av en tillfällighet. Det kräver målmedvetenhet, ledarskap, motivation och yrkesskicklighet för att lyckas fullfölja den viktiga ambitionen att möta eleven med höga förväntningar. Att varje dag ställa krav, utmana, sporra, motivera och inspirera.

Det är ett imponerande utvecklingsarbete som utförts av rektorer, lärare och övriga medarbetare. Och det är så klart väldigt bra gjort av eleverna. Det betyder så mycket. Främst för de unga människorna. Men också för vår stad och vår kommun.

LÄNK:

Elevens dröm bakom lyckat studieresultat – Skövde Nyheter 29 oktober 2015

Tappade uppkopplingen