Bra kompromiss för skolan

Blogginlägg

Skola läxor

Klokt att Alliansen har gjort upp med regeringen om betyg i årskurs fyra. För oss som tycker att det är viktigt med tidiga betyg är det ett viktigt steg framåt att det nu blir möjligt för skolor att som försöksverksamhet sätta betyg i årskurs fyra. Det ger också underlag för att vidare och djupare beforska betygens påverkan utifrån olika aspekter.

Jag menar också att det har ett värde i breda överenskommelser kring skolpolitiken. Reformerna på området har på senare tid varit nödvändiga och omfattande. Det är bra. Men med detta sagt har jag också uppfattat en reformtrötthet bland rektorer och lärare. Det hade det varit oklokt att nu, med knapp majoritet i riksdagen, trumfa igenom en tvingande lag om tidigare betyg. Därför att reformen hade hotats att rivas upp av en annan knapp majoritet något senare.

Skolan behöver långsiktighet och arbetsro. Det har nu Moderaterna och Alliansen medverkat till. Bra gjort!

LÄNK:

Pressträff om betyg från årskurs 4 – SvD 11 februari 2015

Tappade uppkopplingen