Bra men för kort stämma

Blogginlägg

Igår lördag hölls Moderaterna i Västra Götaland sin förbundsstämma i Skövde kulturhus. 200 ombud från länets partiföreningar samlades för att lyssna på toppkandidater till Europaparlamentsvalet, för att förrätta val av styrelse och funktionärer samt för att fatta beslut om fyra propositioner från styrelsen och hela 44 motioner som medlemmar och föreningar skrivit ihop.

Därför blev det ett västgötaklimax att stämman avslutades kl 18.00 efter att bara hunnit hantera 24 av de senare. Detta beroende på att debatten om vissa ärenden blev kanske lite väl omfattande och långdragen. De resterande, obehandlade motionerna sades förbundsrådet, som utgörs av förbundsstyrelsen samt partiföreningarnas ordförande, få ta hand om vid ett senare tillfälle. Personligen tycker jag inte att det är tillfredställande. Jag hoppas att styrelsen istället väljer att kalla till en extra stämma. Att medlemmarnas förslag tas om hand på ett riktigt sätt är avgörande för tilltron till medlemsdemokratin.

Mina motioner

Tre av mina fem motioner hann ändå behandlas och jag är nöjd med utfallet för dessa.
Motionen om att Försvarsmakten ska få utökade möjligheter att stödja Polisen och Säkerhetspolisen bifölls. Styrelsen hade föreslagit att den skulle anses besvarad. Motionen sänds nu vidare till partistämman som hålls i höst.

Till partistämman förs även motionen om att försvarsprisindex ska ändras för att bättre följa den faktiska prisutvecklingen. Det var även styrelsens förslag till beslut och ingen yttrade sig alls i ärendet.

Till sist bifölls min motion om att avskaffa eller minimera public service-skatten. Stämman beslutade att justera den andra att-satsen till att lyda ”att Moderaterna ska verka för att uppdragen för SVT och SR ska begränsas”. Vagare och till det sämre, tycker jag, men ändå i rätt riktning. Motionen går vidare till partistämman.

Ny ordförande

I och med förbundsstämman lämnade Johnny Magnusson ifrån sig ordförandeskapet för Moderaterna i Västra Götaland. Johnny är förbundets verklige nestor. Ingen har en meritlista som honom. Han har, sedan han med anledning av Sovjetunionens invasion av Tjeckoslovakien 1968 valde att engagera sig i dåvarande Högerns Ungdomsförbund, haft flera betydelsefulla befattningar och uppdrag. Han har varit både partiombudsman och partisekreterare. Han har varit kommunstyrelsens ordförande i Göteborg och är regionstyrelsens ordförande i Västra Götaland. Han har som ordförande tryggt lett vårt förbund sedan 2008.

Min fästmö Ann-Sofie Alm, som för övrigt själv lämnade sitt uppdrag som förste vice förbundsordförande, höll ett alldeles fantastiskt, varmt och kärleksfullt tacktal till Johnny som också fick förbundsstämmans stående ovationer. Det var fint, mäktigt och en smula vemodigt. Det var inte utan att de ryckte i tårkanalerna.

Nu tar ännu en skaraborgare (Johnny är ju född och uppvuxen på Kinnekulle) över ordförandeskapet. Johan Abrahamsson, kommunstyrelsens ordförande i Mariestad, valdes till ny förbundsordförande. Jag är övertygad om att det kommer att fungera utmärkt. Jag önskar Johan och den nyvalda styrelsen varmt lycka till med arbetet att utveckla och vässa länets moderater.

Youtube:

Debatt om att Försvarsmakten ska kunna stödja Polisen:

Debatt om att avskaffa eller minimera public service-skatten:

Avtackning av Johnny Magnusson:

Länkar:

Propositioner till Moderaterna i Västra Götalands förbundsstämma 2019
Motioner till Moderaterna i Västra Götalands förbundsstämma 2019.

Tappade uppkopplingen