Brev till Marie Ekman (S)

Idag har jag skrivit brev till Skövdes oppositionsråd Marie Ekman (S). Det brukar jag inte göra. Men anledningen är också extraordinär. Ekman fortsätter att godtyckligt misstänkliggöra moderaten Johan Fogelberg, som är ordförande i det allmännyttiga bolaget AB Skövdebostäder, och kräver hans avgång. Anledningen? Hon menar att Johans yrkesåtaganden “riskerar att skapa lojalitetsproblem”.

Några exempel på när dessa lojalitetsproblem skulle ha infunnit sig har hon aldrig givit. Ej heller berör hon det faktum att frågan har diskuterats, avhandlats och avförts i och av bolagets styrelse. Än mindre intresserar hon sig för det faktum att bolagets årsredovisningar ger tydlig vittnesbörd om att bolaget förvaltas omsorgsfullt, utvecklas väl och i hög grad bidrar till Skövdes starka expansion.

Guilt by association således. Det är ett osmakligt och tarvligt grepp. Och ett nytt fenomen i den lokala Skövdepolitiken. Jag tycker att det är allvarligt. Det är illa att en hygglig, seriös och duktig fritidspolitiker godtyckligt misstänkliggörs. Men möjligen är det ännu allvarligare att detta sorgliga exempel riskerar att vara androm till varnagel. Vilka människor är beredda att i framtiden ta samhällsansvar och åta sig politiska förtroendeuppdrag, om det samtidigt innebär att man förväntas riskera anseende och yrkesliv? Vi ska komma ihåg att fritidspolitikerns villkor i övrigt är föga glamourösa eller lukrativa.

Jag ser en uppenbar risk att Ekman, när hon nu introducerar politikens avarter och skumraskmetoder i Skövde, bidrar till att utarma den lokala demokratin. Politiken riskerar att i än högre grad bli något som människor väljer att betrakta utifrån, istället för att engagera sig i. Insatsen och risken blir för stor i förhållande till möjligheter och vinster. Duktiga och kompetenta människor, som skulle behövas som politiska beslutsfattare, kommer av förståeliga skäl välja att hålla sig på behörigt avstånd.

Marie Ekman påstår i SLA att hon överväger att lyfta frågan som interpellation i kommunfullmäktige. Det är en debatt som jag i så fall ser mycket fram emot att föra. Men nu förväntar jag mig att Marie Ekman skyndsamt besvarar de frågor som jag har ställt i brevet.

LÄNKAR:

Brev till Marie Ekman (S) – 09 juni 2017
Fogelbergkritiken kan bli fullmäktigefråga – SLA 09 juni 2017
Blogg: Bottennapp av S i Skövde – 18 januari 2017

Tappade uppkopplingen