Bristfällig ranking

Blogginlägg

Igår presenterade Lärarförbundet sin årliga skolranking. Den brukar uppmärksammas och få medialt genomslag. Den är dock, på goda grunder, inte okontroversiell. Själv är jag mycket kritisk till den metod som tillämpas. Om detta bloggar jag årligen i samband med presentationen av rankingen. Så även förra året när Skövde lyfte sig i rankinglistan.

Min kritik är i korthet

• att rankingen premierar resursförbrukning framför resultat. Kriterierna lärartäthet och andel pedagogiskt utbildad personal ges dubbel viktning. Sammanfattningsvis innebär det att en kommun kan prestera mediokra resultat avseende meritvärden, andelen elever med godkänt i alla ämnen i årskurs nio samt andelen elever med högskolekompetens. Men om kommunen har stora kostnader för sitt misslyckande kan den ändå rankas som en juste skolkommun.

• att rankingen ger en skev bild av verkligheten. Medelsegmentet bland svenska kommuner är brett. Det innebär att skillnaderna i flera avseenden är små. Men små förändringar får därmed stort genomslag.

Det kan åskådliggöras med två lokala exempel. 2012 fick Tibros skolchef och -politiker njuta av blomma, smicker och rampljus efter att utsetts till “Årets skolkommun i Skaraborg” med sin sjundeplats i den nationella rankingen. Året därpå, 2013, var kommunen på plats 47. Då var det istället Karlsborg som hyllades för sina prestationer på skolområdet med plats 31 i den nationella rankingen. I år hittar vi Karlsborg på plats 149 (Tibro på plats 148).

Är det rimligt att tro att eleverna i Karlsborg och Tibro från att ena året uppleva en skola i nationell toppklass till att året därpå befinna sig i något som kan liknas vid dekadens och förfall? Naturligtvis inte. Båda kommunerna anslår ungefär samma medel som året dessförinnan. Medarbetarna, som dagligen möter barn och elever i klassrummet, är i huvudsak desamma, liksom läromedlen och metoderna. Någon sådan enkel analys är dock tyvärr inte det lokala bladet villigt att prestera. Okritiskt och lydigt anslår man istället krigsrubriker för att berätta om “raset”.

Lärarförbundets Jan-Olof Odhs uttalanden i dagens tidning understryker att man ska ta rankingen med en nypa salt. Reflexmässigt och inövat uttrycker han att “lärarresurserna har försämrats”. Men om han hade tagit sig för att läsa sin egen ranking hade han sett att Skövde, jämfört med 2013, faktiskt förbättrat sig i rankingen avseende just lärartäthet, lärarlöner samt andelen utbildade lärare.

LÄNKAR:

Lärarförbundets skolranking 2014
Lärarförbundets skolranking 2013
Nya skolrankingen kritiseras – SVT 09 oktober 2013
Blogg: Skövde klättrar i skolranking – 09 oktober 2013
Blogg: Äpplen och päron i skolrankingen – 16 november 2012

Tappade uppkopplingen