Budget för 2018 beslutad

Blogginlägg

Idag har det i fullmäktige debatterats kommunbudget för Skövde länge och väl. Tiden för debatt var rikligt tilltagen, eftersom debatten inleddes redan kl 13.00. Det innebar att det knappast endast var väsentligheter som kom att avhandlas. Nåväl, till sist beslutade fullmäktiges majoritet att bifalla Alliansens förslag.

Oppositionen får nog anses vara mer splittrad än någonsin. Utöver Alliansens förslag hade de övriga partierna presterat var sitt. Anmärkningsvärt var att det endast var V som i slutomröstningen stödde sossarnas motförslag. Det brukar även MP göra, men de valde denna gång att avstå från att rösta.

Stora skillnader i budgetalternativen? SD föreslog en skattesänkning med 10 öre, som de inte lyckades prestera en trovärdig finansiering för. I övrigt handlade skillnaderna om benägenheten att investera i friliuftsanläggningen på Billingen. Den största satsningen står Alliansen för med totalt 257 miljoner kr. Den minsta står MP för med totalt 50 miljoner.

Sossarna har tidigare kritiserat Alliansen för dess satsning, men har samtidigt velat framstå som “lagom” positiva till Billingen. S hade avsatt 200 miljoner kr i sin budget. Oppositionsrådet duckade upprepade frågor om vad som ska rymmas i deras investering. Vad ska bort, jämfört med Alliansens? Ekman duckade, svarade inte på frågorna, utan hänvisade till sosseriets budgetext. Där skulle alla svaren finnas. Men i denna text finns inte ens ordet “Billingen” med alls.

Ridå! S är redo att satsa 200 miljoner kr av skattebetalarnas pengar, utan att ha en aning om hur de ska användas och räcka till. Det är ynkligt.

 

Tappade uppkopplingen