Bullra mera!

Blogginlägg

sweden

För någon vecka sedan bloggade jag om att jag med förtjusning läst Försvarsmaktens information om den förestående arméövningen, AÖ15, som nu pågår i krokarna. Militären bad om överseende för buller och störningar. “Bullra på“! skrev jag. För det är ju synnerligen viktigt att det lilla försvar vi har nu tillåts att öva för att höja sin förmåga att uppträda i förband och utföra effektiv och samordnad strid.

I Svenska Dagbladet kan man idag läsa om hur boende i huvudstaden “hört av sig och klagat över att de väckts” av överflygande JAS-plan. Till vem de har hört av sig framgår inte.

Men denna smått löjliga berättelse är ett tidens tecken och en spegling av andan i nationen. När försvarsmakten väl får öva under några få dygn så beklagar sig medborgare över den störda nattsömnen. Skulle samma sömniga invånare “höra av sig och klaga över att de väckts” om polis, brandkår eller ambulans körde förbi med påslagna sirener utanför sovrumsfönstret? Förmodligen inte. För dessa verksamheter uppfattas – med rätta – som något självklart och viktigt.

Men det gör inte längre försvaret. Det är inte längre självklart för svenska medborgare att tänka att de dovt mullrande planen är där för att skydda oss, vår frihet och vårt oberoende. I alla fall inte på orter som inte längre kommer i naturligt samröre med Försvarsmakten. Och det är ju numera de allra flesta.

Det är inte bara dags för ett återtagande av nationell militär försvarsförmåga. Det är också dags att återuppväcka en bred, folklig förståelse för försvarets roll och funktion i samhället. Och detta kopplat till den omvärld som under de senare åren förändrats och som nu i sin nya skepnad så klumpigt smyger sig inpå oss. Det gäller att från ansvarigt politiskt håll stå upp för att försvaret är viktigt och behövs. Att försvaret är ett av statens främsta åtaganden och något som man därför måste våga prioritera.

Det är önskvärt att även våra män och kvinnor i uniform ska bäras av samma nationella stolthet som tillkommer försvarsmakter i andra västerländska nationer. Där betraktas förbanden och dess sjömän och soldater som nationens beskyddare och veteranerna hedras med tacksamhet för sina insatser och uppoffringar.

Det är verkligen dags att hela Sverige vaknar upp ur sin skenbart trygga törnrosasömn. Så – återigen – bullra på! Bullra över huvudstaden! Och bullra lite extra över Helgeandsholmen!

LÄNKAR:

JAS-planen kan mullra i natt igen – SvD 31 augusti 2015
Blogg: Bullra på – 18 augusti 2015

Etiketter

Tappade uppkopplingen