Bullra på!

Blogginlägg

Övning

Idag hittade jag ett uppiggande informationsblad i brevlådan. Det är Försvarsmakten som informerar om att Arméövning 15 ska genomföras i området kring bland annat Skövde och Karlsborg. Syftet är att arméförbanden ska “agera och samverka som en brigad”, kan man läsa.

Även om jag förmodar att armén i nuläget inte kan skrapa ihop någon brigad och att övningen därför sannolikt sker med ordentligt reducerad styrka, är det mycket positivt att Försvarsmakten strävar efter att återta förmågan att uppträda och strida i brigad. Alltså den enhet om dryga 5000 man som är allsidigt sammansatt med olika funktioner, vilka måste samordnas för att avge maximal verkan.

I de dystra tider vi lever är den nationella försvarsförmågan något mycket viktigt. Det är inget särintresse, utan ett särskilt viktigt intresse för oss alla. Jag fruktar varken buller eller störningar. Bullra på för Sveriges skull!

Tappade uppkopplingen