Byggstart i Timmersdala

TdalaMåndagen inledde jag med att ta ett första spadtag för en ny förskola i direkt anslutning till Timmersdala skola. Nu går det undan! Redan i juni nästa år kan vi äntligen avveckla lokaler, som slitits hårt av tidens tand, och ersätta dem med en ny, ändamålsenlig arbetsplats för barn och medarbetare! Då kan vi äntligen samla all förskoleverksamhet till en och samma plats i samhället. Detta samt samordningen med skolan ger värdefulla synergier och förbättrar förutsättningarna för verksamheten.

Jag tror att vi har åstadkommit en riktig bra lösning för både för- och grundskoleverksamheten. Det är också en lyckad lösning att kommunen uppför ett rejält kök, som i framtiden kommer att laga mat både till våra små och unga samt till våra äldre på det intilliggande äldreboendet Billingsdal. Vidare att kommundelsbiblioteket samordnas med skolan, som därmed får ett potent skolbibliotek. Det är ett uttryck för framsynt kommunal planering, som ger möjlighet till bra service, goda arbetsförhållanden, rationell drift och ansvarsfull hushållning med skattebetalarnas pengar.

Den nu inledda byggnationen har föregåtts av ett omfattande planeringsarbete, där många har varit delaktiga och bidragande med tankar och synpunkter. Resultatet av detta kommer att märkas i form av en god och utvecklande miljö för generationer av barn i Timmersdala. Med denna byggnation stärker och utvecklar vi Timmersdala som kommundel och boendeort i Skövde kommun.

Nu håller jag tummarna för att tidsplaneringen håller, så att vi sommaren 2014 kan ta nya lokaler och nya, spännande utomhusmiljöer i drift!

FILM FRÅN INVIGNINGEN (SKÖVDE NYHETER):

LÄNK:

Spadtag för framtiden – Skövde Nyheter 30 september 2013

Tappade uppkopplingen