Fyll i alla widgetinställningar!

Man kan inte backa in i framtiden

Vi moderater tror inte att vi kan lösa varken samtidens eller framtidens problem genom att drömmande blicka bakåt. Man kan inte, som herrarna Vizlin och Almgren (Mp) vill, backa in i framtiden. Det skriver jag och Pilip Segell i ett svar till lokala miljöpartister i dagens SLA.

Läs mer

Västsvenska paketet bra för Skaraborg

Det västsvenska paketet innebär en betydelsefull investering för tillväxt i hela Västsverige. Sammanlagt satsas, inklusive medfinansiering av kommuner, region och genom intäkter från trängselavgifter i Göteborg, 61 miljarder i det s k ”västsvenska paketet”. För Skaraborgs del innebär den att flödet till landets andra stad och Skandinaviens största hamn förbättras betydligt. Det skriver jag och riksdagskandidaten Joachim Grundin (M) i en artikel som publicerades i SkLT den 10 april.

Läs mer

Skövde – garnisonsort i tiden

Det är vår och Moderaternas absoluta ambition att Skövde ska vara Sveriges bästa garnisonsort och även fortsättningsvis utgöra en självklar utbildnings- och förläggningsplats för markstridsförband! Därför vill vi föra diskussion med Försvarsmakten, kamratföreningar och andra berörda parter om hur det lokala, civila samhället kan stödja sina förband utifrån de nya förutsättningar som råder och vilken roll kommunen kan spela i detta. Det skrev jag och Johan Åsbrink (M) i en artikel som publicerades i SLA den 3 april.

Läs mer

Tappade uppkopplingen