Fyll i alla widgetinställningar!

Motion om public service-skatten

Min uppfattning är att Moderaterna ska vara ett parti som skyddar medborgarna från omotiverad beskattning, som verkar för att avgränsa statens åtaganden och som värnar och främjar fri och sund konkurrens. Därmed bör Moderaterna också vara ett parti som verkar för en mycket begränsad och avgränsad public service. Om detta motionerar jag med ambiton att vinna bifall vid partistämman i höst.

Läs mer

Avskaffa public service-skatten

Vi är besvikna och förvånade över att vårt parti röstade ja till public service-skatten. Vår uppfattning är att den ska avskaffas. Moderaterna ska vara ett parti som skyddar medborgarna från omotiverad beskattning. Vi kommer att göra vad vi kan för att partiet förändrar sin hållning i frågan vid partistämman 2019. 

Läs mer

Moderatledd regering – för säkerhets skull

Om antalet soldater, sjömän och officerare ska bli fler, måste först officerarna sluta att bli färre. I korthet kräver det att löner och anställningsvillkor måste förbättras för att fler ska söka sig till och stanna kvar i yrket. Välutbildad, motiverad och tillgänglig personal är en förutsättning för återuppbyggnad och upprätthållande av en nationell försvarsförmåga värd namnet. Sverige behöver en moderatledd regering och en ansvarsfull budget. För säkerhets skull.

Läs mer

Kurr om kameror

Jag tycker att Skövdebornas trygghet borde vara en gemensam angelägenhet. Men istället blir det föremål för politisk strid. Skövde Nyheter skriver idag om den politiska konflikt som uppstått kring kamerabevakning i Skövde.

Läs mer

Utsatt urmakare

På måndagen besökte Tomas Tobé, Katarina Jonsson och jag den extremt brottsutsatta butiken Pagoldhs Ur i Skövde och samtalade om åtgärder som kan mota tillbaka brottsligheten.

Läs mer

Vi vill ha kameror!

Moderaterna har i sitt trygghetspolitiska program för Skövde uttryckt att kamerorna bör permanentas och att antalet kamerabevakade platser bör ökas ytterligare. Skövdebornas trygghet har en mycket hög prioritet för oss.

Läs mer

Vi bryr oss om försvaret

Vi som bryr oss om försvaret inser att det försämrade säkerhetsläget kräver en medveten upprustning. Därför välkomnar vi att såväl Moderaterna som Alliansen är överens om både fördubblade försvarsanslag och en anslutning till försvarssamarbetet Nato. Jag skriver i SLA.

Läs mer

Tappade uppkopplingen