Fyll i alla widgetinställningar!

Tryggheten behöver återvinnas

Det ökande trygghetsunderskottet är mycket allvarligt. Vi behöver därför en ny regering som med kraftfulla åtgärder tvingar tillbaka brottsligheten och återvinner tryggheten. I Falköping och i Sverige. Adam Johansson och jag skriver i FalköpingsTidningen

Läs mer

Sjökvist friserar historien

Vi Skövdemoderater har länge argumenterat ivrigt och arbetat för att vårt parti både ska höja anslagen och verka för ett medlemskap i försvarsalliansen Nato. Vi är stolta över att vi har lyckats och att nu både Moderaterna och Alliansen har förbundit sig att senast inom en tioårsperiod uppnå försvarsanslag som motsvarar 2 % av BNP. Det skriver jag i en replik till bengt Sjökvist.

Läs mer

Ansvarslöst med Svexit

Ett utträde ur EU skulle alltså innebära enorma risker och högst sannolikt konkurrensnackdelar i form av ökade kostnader för svenska företag. I förlängningen skulle Sveriges välstånd äventyras. Att kräva utträde ur EU är således både befängt och ansvarslöst. Det skriver jag i Skövde Nyheter.

Läs mer

Krafttag mot brottsligheten behövs

Ökningen av den vidiriga sexualbrottsligheten stoppas varken med en tandlös samtyckeslag eller med kollektivavtal.. Det krävs krafttag! Det krävs fler poliser, förbättrade utredningar och ytterligare skärpningar av straffen. Det krävs att otrygga platser görs tryggare.

Läs mer

Att ställa krav är att bry sig om

I Skövde ska vi såväl tillvarata de möjligheter som bemästra de problem som invandringen innebär. Vi ska lyckas med integrationen och vi ska bekämpa segregation och utanförskap. Allians för Skövde styr därför upp den lokala integrationspolitiken.

Läs mer

Skövde ska vara tryggt

Skövde är en trygg stad att växa upp i och att leva i och här sker jämförelsevis få brott. Men även i vår kommun påverkas och berörs människor av den otrygghet som breder ut sig i landet. Vi vill slå vakt om Skövde som en trygg kommun, även när den växer och lockar allt fler boende och besökare.

Läs mer

Skövde ska vara tryggt

Idag har kommunalrådet Katarina Jonsson (M) och jag presenterat Moderaternas trygghetspolitiska program för Skövde. Vår utgångspunkt är att Skövde är tryggt: Vi vill att det ska förbli så. Trygghet kommer inte av sig självt. Det kräver förtänksamhet och aktivitet.

Läs mer

Tappade uppkopplingen