Arg i hela kroppen

Jag blir arg i hela kroppen när jag ser SVT:s Uppdrag granskning berätta den osannolika, upprörande men dessvärre verkliga historien om hur en förövare i ett synnerligen brutalt, tortyrliknande våldtäktsfall till sist belönades av Justitiekanslern och nästan blev miljonär. Det krävs en uppryckning av Sverige och rättsstaten. Den måste börja med ändringar av lagen.

I Ukraina försvaras Europa

Varje nation har rätt till självbestämmande och att självständigt utveckla former och partnerskap för sin säkerhet. Det är fundamentet för den europeiska säkerhetsordningen som president Putin nu vill rasera och ersätta med tvingande dekret från Moskva. Det är oacceptabelt. Det är farligt. De ryska kraven och hoten kan därför inte gås till mötes och än mindre tillgodoses med eftergifter. I Ukraina försvaras Europa så som vi känner det och så som de flesta av oss vill ha det.

Jag svarar Sture Grönblad i SLA.

Finansministerns servettskiss är otillräcklig

De husägare som pressat ned sin elkonsumtion till under 2000 kWh per månad omfattas inte av S-regeringens hastigt uppkomna vilja att kompensera hushållen för de skenande elpriserna. Moderaterna måste verka för en mer rimlig fördelning av den föreslagna kompensationen än den på finansministerns hastigt nedtecknade servettskiss.

God Jul och Gott Nytt År

Med detta inlägg avslutar jag sannolikt mitt bloggande för 2021 och låter tangentbordet vila tills vi skriver 2022. Läsare av min blogg och följare av min sida tillönskas en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Infrastrukturen i Skaraborg är hotad

S-regeringens satsning på den kostsamma höghastighetsbanan på andra sidan Vättern tränger bryskt undan nödvändigt underhåll och utveckling av den befintliga infrastrukturen i landet. Sverige behöver en regering som hushållar med skattemedlen samt vårdar och utvecklar landets vägar och järnvägar.
Kommunalråden Katarina Jonsson (M), Adam Johansson (M) och Bengt Sjöberg (M) skriver med mig i SLA.

Tag ansvar för polisens problem, justitieministern

Det är ovärdig ynkedom och uselt ledarskap när ministern skyller sina politiska tillkortakommanden på en myndighet som regeringen är satt att styra och som han själv är ansvarig minister för. Det ovärdiga beteendet undergräver tilltron till regeringen som funktion och institution och det sliter ytterligare på det redan törnade samhällskontraktet. Statsministern borde ha bytt ut justitieministern. Hon tog inte chansen.

Sveriges regering ska bevaka svenska intressen

Sveriges regering ska bevaka svenska intressen. Inte sälja ut den svenska modellen. Sverige behöver en regering som vet vad den ska använda EU-samarbetet till och inte. Den som vill slå vakt om svenska intressen och värna Sverige från obefogad inblandning av EU ska låna sin röst till Moderaterna i valet 2022.

Besluta om slutförvaringen

Frågan om slutförvaring av svenskt kärnavfall har utretts och prövats i över ett decennium och har hållit många välutbildade ingenjörer och omsorgsfulla byråkrater sysselsatta. Det finns en färdig lösning för hur bränslet ska förvaras. Allt som återstår är ett formellt beslut av Sveriges regering. Miljöminister Strandhäll (S) behöver sluta twittra och istället ta sig an sitt jobb. Hennes chef behöver se till att det omgående blir gjort.