Stoppa ungdomsbrottslingarna

Jag är övertygad om att den rådande låt-gå-mentaliteten i samhällets syn på unga förbrytare måste brytas. Att göra fel måste få konsekvenser. Möts man aldrig av några konsekvenser finns det inga incitament för att sluta göra fel. Åtgärder måste till för att stoppa den grova ungdomskriminaliteten.

Farväl till Ivar

Idag närvarade jag vid begravningsgudstjänsten för förre riksdagsledamoten Ivar Virgin, som gick bort tidigare i augusti. Han var en man som förtjänade, vann och förvaltade människors förtroende och respekt. Han är saknad när han nu inte längre är ibland oss.