Centern kommer ut som Natoanhängare

Blogginlägg

NATOflagga

Sista borgerliga parti att komma ur den säkerhetspolitiska garderoben som nyktra förespråkare av en svensk Natoanslutning är Centerpartiet. Idag meddelar – lite överraskande – ett knippe tungviktare med partiordförande Lööf i spetsen att de rekommenderar att partistämman om en månad beslutar att ta ställning för ett svenskt medlemskap.

Jag kan inte låta bli att småsurt tycka att Centerns ompositionering gärna hade fått komma tidigare. Den hittillsvarande splittringen ledde istället till att en blöt, tung filt lades över denna ödesfråga under de åtta långa år som Alliansen hade regeringsmakten. Det är i efterhand svårt att hävda annat än att det är beklagligt att så har varit fallet.

Men bättre sent än aldrig så klart! Det är befriande att den svenska borgerligheten nu är mer tydligt inriktad mot ett medlemskap i försvarsalliansen och kan agera mer medvetet därefter. Det alliansparti som för stunden tycks hålla den mest försiktiga linjen är KD som hittills nöjt sig med att vilja utreda Natofrågan. Här hoppas jag att den nya partiledaren Ebba Busch Thor kan förflytta sitt parti i ansvarsfull riktning.

Jag noterar också att försvarsminister Hultqvist (S) på DN Debatt skriver att “Sveriges militära samarbete med USA måste fördjupas“. Ministern avfärdar dock tankarna på Nato-medlemskap och något annat var inte att vänta. Statsminister Löfvén (S), som har försvars- och Nato-fientliga V och MP i båten, har ju tydligt deklarerat att något Natomedlemskap inte är aktuellt.

Det är förresten mycket olyckligt att frågan om Nato-medlemskap i Sverige har fått en så starkt polariserad höger-vänsterdimension. Det borde istället vara en fråga om realpolitik och säkerhetspolitiskt ansvarstagande på samma sätt som den är i grannländerna Norge och Danmark.

Men jag uppfattar ändå att Hultqvists artikel är lite av ett trendbrott. Det hör inte till vanligheterna att en S-märkt försvarsminister så tydligt understryker en ambition att samverka med USA, landet som brukar tjäna som rött skynke för hela den svenska vänstern. Hultqvists artikel är onekligen ett steg bort från den traditionella neutralitetsromantiska linjen, som sosseriet envist upprätthållit trots att förändringarna i omvärlden sedan länge gjort den inaktuell.

Den Natopositiva delen av befolkningen är ökande. Jag hoppas att den nya borgerliga samsynen i frågan nu kan leda till att frågan debatteras och drivs mer målmedvetet och offensivt än tidigare. Med en fortsatt förskjutning i opinionen kommer det i längden vara svårt för sosseriet att mot bättre vetande spjärna emot. Ett handslag över blockgränsen för Sveriges långsiktiga säkerhet vore en nåd att stilla bedja om.

LÄNKAR:

C-toppar: Därför bör vi gå med i Nato nu – SvD 31 augusti 2015
Sveriges militära samarbete med USA måste fördjupas – DN Debatt 31 augusti 2015
Tidigare blogginlägg om Nato

Tappade uppkopplingen