Certifierad

Blogginlägg

Nu är jag certifierad som kandidat för Moderaterna i valen 2014! Det innebär att jag genomgått partiets nätbaserade grundutbildning för kandidater och undertecknat Moderaternas kandidatförsäkran. Det är det grundläggande kraven, som partiet ställer på alla kandidater till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Lika för alla.

Det är en bra sak! Alla kandidater måste på så sätt tänka igenom sitt ställningstagande och pröva om den personliga uppfattningen verkligen överensstämmer med partiets. De som är nya får grundläggande kunskaper om uppdragets innebörd och vad som väntar när de blir valda. Partiet får därigenom en viss kvalitetssäkring av sina många kandidater. Detta är viktigt. Det handlar om Moderaternas trovärdighet gentemot väljarna. Den som blir vald för Moderaterna ska naturligtvis förväntas verka i enlighet med partiets ideologi och värderingar.

Jag har också undertecknat Moderaternas kandidatförsäkran. Det är ett moraliskt bindande dokument, som också fyller ett kvalitetssäkrande syfte. Genom att underteckna försäkran förbinder jag mig att vara skötsam, arbetssam och företräda Moderaterna på ett sätt som medlemmar och väljare förväntar sig.

LÄNK:

Intyg om certifiering
Kandidatförsäkran

 

 

Tappade uppkopplingen