Dags att agera mot poliskrisen

Idag publicerar tidningen SLA min artikel om poliskrisen:

I höstas fastställde majoriteten i Sveriges riksdag Moderaternas och Kristdemokraternas förslag till
budget. I budgeten ingår medel för en medveten upprustning av rättsväsendets olika myndigheter
och en kraftfull satsning på Polismyndigheten. Målet är att antalet polisanställda ska öka med 10 000 till år 2024. Om antalet poliser ska blir fler, behöver de först upphöra att bli färre. Därför
budgeterade M och KD för en treårig lönesatsning som i genomsnitt ska ge en polis 3000 kr i höjd
månadslön.

Men den S-MP-regering som till sist installerades med stöd av bland annat liberaler och
centerpartister, har ännu inte lyft ett finger för att dämpa och stoppa poliskrisen. I regleringsbrevet
till Polismyndigheten har regeringen valt att helt utelämna direktiv om den av riksdagen beslutade
lönesatsningen. Poliskrisen fortgår därmed i oförminskad styrka och polistätheten är den lägsta på
ett decennium. Statistik från Polisförbundet visar att bara i januari detta år valde 48 poliser att lämna yrket av andra skäl än pension. Av dessa var hälften yngre än 40 år.

Det är mycket oroande att yngre poliser söker sig från yrket samtidigt som pensionsavgångarna är
stora. Det sker i en tid när Sverige verkligen behöver återupprusta rättsstaten för att möta den
ökande grova kriminaliteten, för att dämpa den otrygghet som breder ut sig och för att stärka det
samhällskontrakt som ifrågasätts i allt högre grad.

Upprätthållandet av lag och ordning och medborgarnas säkerhet och trygghet är en av statens mest
fundamentala uppgifter. Denna kan omöjligen fullgöras med en otillräcklig och underbemannad
poliskår. Sveriges riksdag har med budgetbeslutet slagit an en linje och avdelat resurser för hur det
viktiga polisyrket ska uppgraderas och göras mer attraktivt. Det är en nödvändig grundbult för att
häva och vända en negativ och mycket farlig utveckling i vårt land.

Därför är det mycket allvarligt att S-MP-regeringen fortsätter att passivt åse rättsstatens försvagning och nedmontering. Verktygen är givna. Resurserna är avdelade. Det är dags att agera, regeringen Löfvén.

Anders G Johansson (M),
Skövde

LÄNK:

Dags att agera mot poliskrisen – SLA 26 februari 2019

Tappade uppkopplingen