Dags att återta Boulognersjön

Blogginlägg

Idag publicerade båda Skövde-bladen en positiv, lokal nyhet. Det råder politisk enighet i Kommunstyrelsens arbetsutskott om att ta itu med den rikliga mängd kanadagäss, vilka har förvandlat badsjön Boulognersjön till en lortig sörja som man helst inte ens doppar tårna i. Mycket bra, tycker jag!

Boulognersjön är i grunden en konstgjord sjö. 1933 togs den i bruk, vet Google att berätta. Vattnet tillfördes då på naturlig väg genom regnvatten som letade sig ned för Billingen och via det vattendrag som löper längs med Majorsgatan/Hjovägen. Jag vet inte vad bäcken heter. Jag vet inte heller när Boulogner upphörde att vara badplats. Det var före min tid. Mina tidiga minnen av den är som en trist damm med en fontän i. Något man åkte eller gick förbi.

Det blev ändring på det när Alliansen tog itu med att göra Boulognerskogen till en mer välkomnande och trygg park att vistas i. Någonstans under resans gång tror jag att det var den dåvarande stadsträdgårdsmästaren Marie Larsson som kläckte den ypperliga idén att återigen ta Boulognersjön i bruk som badsjö. Vattnet skulle nu komma från Vättern som ju är riklig vattentäkt för Skövde och ett antal andra skaraborgska kommuner. Politiken nappade på förslaget och den gamla dammen rensades upp, piffades till och kom att omgärdas av sandstrand och gradänger för solbadare. Succé! De första somrarna var det knökat av badsuktande Skövdebor i och omkring den nygamla, lilla sjön.

Men kanadagässen, som länge haft sjön som sin egen, gav inte upp. De flyttade inte på sig. Med fåglar och mängder av fågelskit överallt var det allt färre som ville ta sig ett dopp i Skövdes citysjö. Det myckna fågelträcket påverkade dessutom vattenkvalitén och gjorde det mindre hälsosamt att få en kallsup i.  Gåsfågeln hade lyckats pressa tillbaka människan. Kommunens motåtgärder var länge tveksamt trevande, försiktiga och resultatlösa. Vi minns det märkliga försöket att med bland annat plastormar förmå fåglarna att retirera. Men dessa leksaker skrämde sannerligen inte gässen och tilltaget imponerade knappast heller på Skövdeborna.

Men nu blir det andra tag! Länsstyrelsen har beviljat kommunen tillstånd för skyddsjakt och gåsäggen ska pickas för att hämma tillväxten av nya fåglar. Det är högst sannolikt bara så som sjön kan återtas och åter bli vad den är tänkt att vara. De nedskräpande fåglarna har verkligen ingen besittningsrätt till sjön, vilket några hävdar i debatten. Sjön är byggd av människor för människor. Kanadagåsen är bokstavligen en främmande fågel; en invasiv art som måste hållas efter och undan.

En välkomnande, ren och trivsam badsjö mitt i Skövdes härliga stadspark betyder mycket för stan. Den bidrar till attraktivitet och gör Boulognerskogen till en samlingsplats för oss som bor här (och som längtar efter att pandemin ska dra bort så att vi just kan samlas igen) och för besökare. Förekomst av människor i Boulognerskogen bidrar också till att göra parken säker och trygg. För inte så många år sedan var det ju en burrig skog där man helst inte passerade ensam efter mörkrets inbrott. Det har vi med olika insatser ändrat på, men parken måste vårdas för att den ska vara den härliga stadsskog som vi vill att den ska vara.

LÄNK:

Krafttag mot kanadagässen i Boulogner – SLA 23 februari 2021
Sätter in krafttag mot kanadagässen – Skövde Nyheter 23 februari 2021

Tappade uppkopplingen