Dags att bekänna färg om Billingen

Blogginlägg

Förra veckan presenterades Alliansens förslag till utveckling av Billingen för kommunfullmäktige och allmänhet. Det är ett rejält och väl underbyggt beslutsunderlag som har presterats på mycket kort tid. Det är faktiskt imponerande.

Huvudkomponenten är en avsiktsförklaring mellan Skövde kommun och First Hotels. Den innebär i mycket grova drag att kommunen åtar sig att göra omfattande investeringar i Billingens friluftsområde och dess anläggningar. First Hotels åtar sig å sin sida att investera i en renovering och utbyggnad av hotellet samt att uppföra en kongresshall. Sammantaget gör dessa satsningar att vårt kära berg utvecklas till att bli ett attraktivt och välkomnande område för friluftsliv, idrott, rekreation och besöksnäring. Med detta avförs hotellföretagets planer på att hyra ut hotellanläggningen till Migrationsverket.

På så vis tar vi stora kliv framåt i förverkligandet av visionen för Billingen, vilket vi i Alliansen sökte väljarnas stöd för i valet 2014. Billingen är en unik tillgång för Skövderegionen och ett av skövdeborna mycket uppskattat område. Friluftsområdet har sedan begynnelsen av 1970-talet successivt utvecklats och vuxit fram i samverkan mellan kommun, privata aktörer och föreningslivet. Så var det i begynnelsen, när makarna Sandberg gjorde sin alldeles fantastiska donation till staden. Så är det nu och så ska det vara framgent. En bilaga i underlaget berättar för övrigt om hur Billingens friluftsområde vuxit fram på platåberget. Den är läsvärd.

En fortsatt utveckling av berget är betydelsefull för oss skövdebor. För alla oss som uppskattar att röra oss till fots, på skidor, skridskor eller cykel i skog och mark. Men också för vår kommun och bygd. Att utveckla anläggningen med förbättrade möjligheter till kvalitativt friluftsliv samt berikande möten i en modern kongressanläggning förväntas leda till fler besökare i Skövde. Det ger ringar på vattnet. Bland annat bedöms satsningen i sig ge upphov till ca 790 årsarbeten under tiden 2017-2025, enligt en beräkning utförd med både försiktighet och utifrån vetenskapliga metoder av konsultföretaget WSP.

Givetvis stärker detta såväl Skövde som Skaraborg. Skövde får genom en utvecklad besöksnäring ytterligare ett ben att stå på utöver de befintliga näringarna. Men viktigt är också att Skövdes attraktivitet som bostadsort stärks. Och det är inte alls oväsentligt. I vår allt mer kunskapsbaserade ekonomi och arbetsmarknad är tillgång till välutbildad arbetskraft en nyckelfaktor. Människor vill bo där det är trivsamt. Där det finns utbud och mervärden. Skövde måste stå på tå för att vara en lockande och attraktiv plats där människor vill leva och arbeta. Det är en förutsättning för att företag och andra arbetsgivare i framtiden ska kunna utveckla sin konkurrenskraft, genom att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.

Men är inte affären olaglig? frågar sig vän av ordning som hämtat sin huvudsakliga information från den lokala bladen. Nej, det är inte olagligt för en kommun att bedriva strategisk utveckling och för detta göra erforderliga investeringar. Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet och en av Sveriges främsta expereter på kommunalrätt samt ledamot i Europarådets expertgrupp om lokalt och regionalt självstyre, sammanfattade saken synnerligen distinkt under frågestunden vid kommunfullmäktige: “Statsstödsfrågan är helt död”. Detta stryks också av hans gediget genomrarbetade utlåtande om saken.

Juridik är nu ingen exakt vetenskap. Lagar kan tolkas på olika sätt av olika jurister. Men för politiken i Skövde kommun är och ska inte investeringen i Billingen vara en fråga om juridiska spetsfundigheter. Sådana får, om det blir aktuellt, hanteras av domstol. För oss handlar om något så enkelt men viktigt som om ren och skär politisk vilja. Hur ser vi på områdets betydelse för stadens och bygdens utveckling? Vad vill vi att berget ska vara? Vilka initiativ är vi redo att ta för att Skövde kommun ska ha rådighet över saken och området? Allianspartierna har med beslutsamhet satt ned fötterna i frågan. Vi står unisont bakom den föreslagna, strategiska satsningen på Billingen. Vi hoppas kunna göra det i brett politiskt samförstånd. Så som vi i Skövde har gjort så många gånger förrut när det handlat om viktiga, långsiktiga beslut och stora investeringar.

Sedan det senaste valet (2014) saknar de borgerliga partierna – för första gången sedan kommunreformen 1971 – majoritet i kommunfullmäktige. Mer och fler måste därför till för att saken ska kunna drivas till beslut. Företrädarna för det stora oppositionspartiet Socialdemokraterna inbjöds tidigt i processen att medverka och påverka i beredningen av frågan och förhandlingarna med kommunens motpart. De avböjde och har sedan dess duckat i frågan i väntan på det slutliga, fullständiga beslutsunderlaget. Nu ligger handlingarna på bordet, öppna och tillgängliga för var och en som vill betrakta dem. Det börjar bli dags att bekänna färg och ta ställning.

Frågan är därmed vad S och oppositionen vill med Billingen? Är de beredda att göra gemensam sak med Alliansen för att utveckla området till en stark tillväxtfaktor för staden och bygden? Eller avfärdar de förslaget för att istället låta berget gå ett ovisst öde till mötes och under de närmaste åren kanske präglas av Migrationsverket som dominerande verksamhet och aktör? Den 25 april är betänktetiden definitivt slut. Då beslutar Skövde kommunfullmäktige om saken.

LÄNK:

Utveckling av Billingen – sammanfattning (Skövde kommun)

Tappade uppkopplingen