Dags att ta snusförnuftet till fånga

Blogginlägg

Idag publicerar Skövde Nyheter en kort debattartikel från mig. Den handlar om snus och det orimliga i att denna harmlösa produkt hanteras så styvmoderligt både i Sverige och EU. Du kan läsa artikeln på SN:s sida, eller nedan.

Skövde Nyheter och andra medier rapporterar att ännu en vetenskaplig undersökning slagit fast att de negativa hälsoeffekterna av snus är mycket ringa. Medan den hälsovådliga röktobaken bara under 2016 skördade ofattbara 6,3 miljoner människoliv i världen, kunde inte ett enda dödsfall härröras till snus.

Men trots att rökning är så oerhört mycket farligare och dödligare än snusning, är det snuset som är satt på undantag. Snuset är den enda tobaksprodukten som är förbjuden i EU. Att vi svenskar trots allt kan fortsätta att snusa, beror på att vårt land förhandlade sig till ett permanent undantag vid inträdet i Europeiska Unionen.

Genom att inte vilja lätta på det europeiska snusförbudet hindrar inte bara EU-kommissionen flera svenska snusproducenter från att konkurrera och sälja sina produkter på den europeiska marknaden. Den avhändigar sig möjligheten att ge många miljoner rökande européer ett fullvärdigt och avsevärt mer hälsosamt tobaksalternativ. Om rökare istället övergick till att bli snusare, skulle folkhälsan förbättras väsentligt, dödstalen sjunka och sjukvårdskostnaderna högst sannolikt minska.

Men även i Sverige dras, mot bättre vetande, rök- och snustobak över en och samma kam. EU:s tobaksdirektiv styr lägstanivåerna och hur röktobak ska beskattas. Men de EU-gemensamma reglerna omfattar inte snuset, eftersom det ju för denna vara råder ett svenskt undantag. Sverige skulle alltså kunna tillåta en lägre skatt på denna den minst hälsofarliga tobaksprodukten. Sverige skulle med ekonomiska incitament styra över tobaksbrukare från dödsbringande cigaretter till harmlösa prillor. Men icke. Snuset beskattas i nivå med röktobaken och skatten är ständigt ökande. På tjugo år har skatten på snusdosan ökat med mer än 250 procent!

Detta är orimligt. Den styvmoderliga behandlingen av det svenska snuset måste upphöra. Självklart bör svenskt snus få säljas i övriga Europa. Självklart ska snuset beskattas lägre än röktobaken. Det vore en snusförnuftig ordning.

Anders G Johansson,
moderat

LÄNKAR:

Dags att ta snusförnuftet till fånga – Skövde Nyheter 14 november 2017
Ny studie – inget dödsfall kan kopplas till snus – Skövde Nyheter 11 november 2017

Tappade uppkopplingen