Dags för en modern beredskapspolis

Blogginlägg

Det är dags att utreda hur beredskapspolisen kan återinföras i en ny, moderniserad tappning. Det föreslår jag i en motion till Moderaternas årsmöte.

Den ordinarie polisen vore betjänt av att kunna förstärkas för att hantera allvarliga och påfrestande situationer som hotar ordning och säkerhet. Allvarliga händelser som kräver personell kraftsamling för Polisen att bemästra och som är allt för krävande och resursslukande för Polisen att reda ut med sina normala, vardagliga resurser.

Sådana situationer lär definitivt kunna uppstå i den moderna hotmiljön som präglas av hybridkrigföring. (Det är för övrigt denna som jag tycker motiverar att Polismyndigheten också ska får begära stöd av Försvarsmakten). Men även i fredstid kan omfattande och krävande ordningsstörande verksamhet ske. Ett exempel på det är när våldsamma gäng tar över och terroriserar en hel stadsdel, så som skedde i Trollhättan för några veckor sedan.

Fram till 2012 fanns Beredskapspolisen. Den utgjordes av ett ca 1500 personer som genomgått värnplikt och därefter en kortare, kompletterande polisutbildning. Jag tycker att den tanken är god och jag tycker att staten ska ta initiativ till att utreda hur den kan återinföras i moderniserad form. Frågor som behöver redas ut är naturligtvis förutsättningarna och villkoren för en reservpolis att kallas in och verka. Givetvis också vilket antal som kan behövas samt vilken utbildningstid som krävs.

Jag tycker att det vore intressant att pröva att utbilda beredskapspoliser med stöd av Pliktlagen. Alltså att göra det möjligt att göra värnplikt som reservpolis. På så vis skulle man kunna få en längre och mer gedigen utbildning än den tidigare beredskapspolisen. Dessutom – och det är viktigt- skulle denna utbildning kunna vara en rekryteringsväg och inkörsport till den ordinarie utbildningen till yrkespolis.

Moderaterna i Skövde håller sitt årsmöte den 18 februari och partiet i Västra Götaland har sin stämma den 9 maj. Att skriva motioner är ett sätt att bidra till utveckling av det egna partiets politik och det är för att påverka, övertyga och förändra som jag är politiskt aktiv. Vid den gångna höstens partistämma vann jag gehör för ett antal förslag, som därmed numera är Moderaternas officiella politik.

LÄNK:

En modern beredskapspolis – Motion till Moderaternas årsmöte 2020

Tappade uppkopplingen