Därför är jag inte i fullmäktige

Blogginlägg

Ikväll sammanträder kommunfullmäktige i Skövde. Jag kommer inte att vara på plats. Det var jag inte i december heller och jag kommer även att vara frånvarande när fullmäktige sammanträder i februari. Jag känner att det är på sin plats att förklara varför.

Jag har sedan förra senhösten ett nytt jobb. Jag arbetar som stabschef för Moderaterna och den grönblåa fempartikonstellation som styr Västra Götalandsregionen.

Måndagar är mötesintensiva dagar i regionen. Det är då som regionstyrelsegrupperna möts i Vänersborg. Och idag möts fullmäktigegrupperna inför morgondagens sammanträde med regionfullmäktige. Vid sådana tillfällen förväntas jag som tjänsteman vara på plats.

När regionen bildades i slutet av det förra millenniet, utvecklades en idé för hur region och kommun skulle dela på dagarna i veckan. Syftet var att det skulle gå att vara förtroendevald i både kommun och region samtidigt. Då slogs det fast att måndagen skulle vara regionens dag.

Skövde kommun har aldrig brytt sig om att hedra den överenskommelsen. Här regerar istället vanans makt. Och den säger att kommunfullmäktige ska mötas på måndagskvällar.

Några av Skövdes lokalpolitiker har emellanåt – inte minst inför periodskiften – gjort framstötar för att ändra på den lokala mötesordningen och flytta kommunfullmäktiges mötesdag till torsdag. Mot detta förslag har då framförallt Monica Green (S) och hennes anhängare ridit spärr. Motivet har varit att det skulle vara svårt för henne att hinna i tid till Skövde efter torsdagarnas voteringar i riksdagen.

Nu har Green lämnat riksdagen och möjligen har hon lagt ned sitt hårdnackade motstånd mot bytet av mötesdag. I fullmäktige sitter dock tre andra riksdagsledamöter, som möjligen ser sin närvaro som oumbärlig. Dock är det fem av fullmäktigeledamöterna som är ledamot, ersättare eller, som jag, på annat vis har koppling till Västra Götalandsregionen. Om det blir någon förändring får framtiden utvisa.

Jag är verkligen inte nöjd med att det är på det här viset. Jag har alltid vinnlagt mig om att närvara och företräda mina väljare i de församlingar som jag har valts in i. Min närvaro i kommunfullmäktige har under de senaste åtta åren därför också varit mycket hög.

Framåt våren kommer krockarna dock dessbättre att vara avsevärt färre. Jag räknar med att vara på plats vid kommunfullmäktiges sammanträde i mars igen och förhoppningsvis de resterande sammanträdena under året.

Tappade uppkopplingen