Debatt om läxor

Igår ägnade Skövde kommunfullmäktige en rejäl stund åt att diskutera en S-motion rörande läxhjälp och förbud mot läxor i Skövdes skolor. Vi var glädjande nog flera Moderater som deltog. Marcus Nohlberg, Karin Malmsten, Magnus Hammar och Torbjörn Bergman ordfightades med företrädare från S och MP. Jag tycker att vi, om uttrycket tillåts, lyckades läxade upp oppositionen.

Vår bärande linje var och är att det inte är politiker, som ska detaljreglera hur rektor och skolans medarbetare ska lösa sina uppdrag och nå sina mål. Det utvecklar jag i i mitt inlägg och min replik i klippet nedan.

LÄNKAR:

Webbteve från fullmäktige 20 maj 2013
Skövde Nyheter 20 maj 2013

Tappade uppkopplingen