Debattartikel: Rädda Vänersjöfarten

Idag skriver jag och Björn Thodenius (M) i Mariestadstidningen:

När nya slussar i Trollhätte kanal äntligen fördes in i den nationella infrastrukturplanen var det mycket efterlängtat. Nu hastar det att slutföra projektet. 2030 beräknas de befintliga slussarna nå slutet på sin tekniska livslängd. Vänersjöfarten, som årligen transporterar 2,6 miljoner ton gods från bl a Otterbäcken och Lidköping, är ett nationellt intresse och nya slussar är en förutsättning för dess fortsatta existens.

Trafikverket har presenterat två alternativ för hur en ny kanal med nya slussar ska kunna anläggas. Under tiden som en ny led byggs ska sjötrafiken fortgå i den befintliga. Dessvärre har de lokala Socialdemokraterna i Trollhättan hindrat processen och krävt att Trafikverket ska utreda ytterligare ett alternativ; att stänga av sjöfarten och byta ut slussarna i den nuvarande kanalen. 

Det är ett uppenbart dåligt alternativ och borde ha avfärdats utan en kostsam och tidsödande utredning. De företag som idag är helt eller delvis beroende av sjötransporter tvingas vid en stängning att söka nya logistiklösningar. Resurseffektiva transporter på köl kommer, i de fall där det ens är möjligt, att behöva ersättas med rörelser på väg och järnväg. Det är omfattande volymer som ska styras om. För att ersätta ett enda transportfartyg åtgår hela 100 järnvägsvagnar eller 133 lastbilar. 

Om Vänersjöfarten tvingas att stängas av under de 3-5 år som byggtiden beräknas till, kommer den inte att återuppstå. Därmed vore det också bortkastade pengar att genomföra den efterlängtade investeringen i nya slussar. Den stora portion osäkerhet som Trollhättans socialdemokrater har lyckats tillföra projektet har medfört att andra angelägna och planerade investeringar, i bland annat hamnar och nya fartyg, har måst skjutas upp.

Den socialdemokratiska regeringen har tidigare nedmonterat kärnkraften och med det saboterat det svenska energisystemet. Nu sätter en S-styrd kommun en vital del av den nationella transportinfrastrukturen på spel. Det är nog nu. Förutsättningarna för svenska företag och jobb får inte hanteras med sådan vårdslöshet.

Det är nödvändigt att snabbt få en genomförbar plan för en ny slussled till stånd. Vi förväntar oss att Trollhättans socialdemokrater tar sitt förnuft till fånga och avfärdar en nedstängning av Vänersjöfarten som ett ohållbart och orimligt alternativ. Om så ej sker måste regeringen ta sitt ansvar och agera. 

Det är många svenska jobb som står på spel. Det är åtskilliga företag och anställda som väntar på besked. Fortsatt obstruktion och fördröjning duger inte. Rädda Vänersjöfarten!

Anders G Johansson (M),
riksdagskandidat, Skaraborg

Björn Thodenius (M),
oppositionsråd, Gullspång

LÄNK:

Rädda Vänersjöfarten – Mariestadstidningen 17 augusti 2022

Tappade uppkopplingen