Den som väntar får se

Blogginlägg

Idag har det varit budgetdebatt i Skövde kommunfullmäktige. Tre budgetförslag låg på bordet. Dessutom hade Sverigedemokraterna presterat ett litet alster med yrkanden, som dock inte utgjorde något budgetalternativ. SD yrkade däremot på återremiss av budgeten, då de inte ansåg sig ha förstått det ekonomiska underlaget. Detta trots att de blivit inbjudna till alla informationstillfällen i budgetprocessen. Oförståndet kan således inte alls skyllas på processen eller kommunen. Det får sökas bland SD:s ledamöter som har lyst med sin frånvaro vid samtliga informationstillfällen. På samma sätt som de också är frånvarande när kommunfullmäktige sammanträder.

Utöver Alliansen var Miljöpartiet och Socialdemokraterna de övriga förslagsställarna. Som vanligt var det fråga om tävling för dessa vänsterpartier att visa på störst utgifter och anslag till nämnderna. Medan Alliansen presenterade en fullt finansierad treårsbudget bidrog S och MP med varsin underfinansierad ettårsbudget. Frågan om finansiering lämnades i båda fallen obesvarad.

Lån? Försäljning? Skattehöjning efter valet? “Den som väntar får se”, blev till sist det pressade oppositionsrådet Marie Ekmans (S) “besked”.

För någon skattehöjning vågade varken S eller MP föreslå detta valår. Möjligen för att de inser att väljare inte uppskattar sådana. Istället gav de sig på och slaktade det budgeterade resultatet. Men med minskat överskott blir det färre egna pengar att betala investeringar i skolor, förskolor, trafiklösningar etc med. De pengarna måste komma någon annanstans ifrån.

Tydliga besked från vänsterkanten är det alltså ont om i Skövdepolitiken, liksom i rikspolitiken. Vidlyftigt lovar de från talarstolen allt till alla, men vägrar att berätta om hur det ska gå till, hur det ska betalas av vem och när. Oansvarigt, är mitt samlade omdöme.

Tappade uppkopplingen