Det behövs mer

Blogginlägg

Jag läser att försvaret beviljas en förstärkning om 500 miljoner för 2017. Det är möjligen välment, men definitivt för lite.

ÖB har redovisat att det till 2020 behöver skjutas till 6,5 miljarder kronor för att Försvarsmakten ska kunna fullgöra de av riksdagen beslutade uppgifterna. Kostnadsutvecklingen medför att en redan underfinansierad verksamhet riskerar att urholkas ytterligare, om inte medel tillförs.

Utan förstärkning av anslagen riskerar materielanskaffningar skjutas på framtiden och krigsförberedande (och därmed -avhållande) verksamhet prioriteras bort. Omvärldsläget vittnar istället om att det nu är hög tid att höja ambitionen och öka försvarsförmågan. Då krävs det större ansträngningar än miljoner i en kompletteringsbudget.

Sverige bör därför skyndsamt och medvetet ta sikte på de 2 % av BNP som är Natos rekommendation. Det är dubbelt så mycket som landet idag avsätter. I nuläget avsätter vi ca 1 % av BNP, vilket är lägst av alla länder vid Östersjön. Därmed har vi också en krigsorganisation som är synnerligen liten och behäftad med uppenbara och allvarliga brister.

Det tänker jag envist fortsätta att argumentera för. Den 6 maj hoppas jag att Moderaterna i Västra Götaland gör gemensam sak och bifaller min motion om detta.

LÄNKAR:

500 miljoner extra till försvaret – SLA 13 mars 2017
Motion: En ansvarsfull försvarspolitik (januari 2017)
Bloggat: Tidigare inlägg om försvaret

Tappade uppkopplingen