Det dunkelt sagda...

Blogginlägg

Idagens SLA backar de båda socialdemokratiska motionärerna Monica Green och Maria Hjärtqvist från sin egen motion till kommunfullmäktige. I motionen yrkar de bland annat “att Skövde kommun prövar möjligheten att införa läxfria skolor”. I artikeln menar de nu istället att deras idé är “att pröva viss frihet från läxor” (min understrykning). Men om detta står det nu faktiskt överhuvudtaget ingenting i motionen. Det är således en efterhandskonstruktion.

Twitter hävdar Monica Green att det är jag som tolkat motionen som fan läser Bibeln. Så är det inte. Jag har faktiskt bara läst dokumentet innantill, uppifrån och ned. Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.

LÄNK:

Nej till läxförbud (10 NOV 12)

2 Replies to “Det dunkelt sagda…”

  1. Anders G skriver:

    Motionen är tydlig. Men ditt och ert budskap blir grumligt och oklart när du yrar om tolkningar och nu hävdar annat än vad som faktiskt står i dokumentet och vad som anfördes i fullmäktige.

    Det förefaller inte särdeles genomtänkt och därför tycker jag att den tegnérska frasen träffar rätt.

  2. Monica Green skriver:

    Och om du nu tycker att motionen är så tydlig, vad är det då som är dunkelt………………?
    Återigen, du tolkar så som du vill för att du vill ha debatt och debatt har jag inget emot om det dessutom leder till läxhjälp i Skövde blir jag mkt nöjd

Kommentarer är stängda

Etiketter

Tappade uppkopplingen