Doldis resonemang haltar

Blogginlägg

Skyggt hukande bakom signaturen “Medborgaren” avfyrar någon i dagens SLA svavelosande salvor mot mig och min hållning till de friskoleansökningar som berör Skövde kommun. Jag brukar inte svara på anonyma insändare. Jag föredrar att fäkta med blanka vapen mot sådana som har kurage nog att stå upp för sin uppfattning.

Den självgode skribenten uppvisar hur som helst generande brister i grundläggande samhällskunskap. Det är faktiskt inte jag som beslutar om vilka friskolor som beviljas tillstånd att bedriva verksamhet i Skövde kommun. Det är den statliga myndigheten Skolinspektionen som till- eller avstyrker. Skolnämnden har blott att i ett yttrande beskriva konsekvenserna för det kommunala skolväsendet. Därmed borde det istället vara lagstiftarna som skribenten skulle försöka påverka med sin arroganta argumentation.

I Skövde är det endast Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som är motståndare till friskolor. Möjligen också Sverigedemokraterna. Jag vet faktiskt inte var detta parti står i frågan. Miljöpartiet är i alla fall positivt till att valfriheten i skolväsendet ökar. Det framgick av kvällens debatt i kommunfullmäktige. “Medborgaren” menar att min positiva attityd till friskolor skulle vara ett uttryck för “högerideologi”. Här är det på sin plats att påminna om att den förre ordföranden för Friskolornas riksförbund, Widar Andersson, faktiskt är socialdemokrat och näppeligen bekänner sig till någon sådan ideologi. Alla som menar att även icke kommunanställda lärare är kapabla att bedriva undervisning, är således inte “högerideologer”.

Det är lätt att förstå att “Medborgaren” föredrar anonymitetens barmhärtiga slöja framför att bli förknippad med detta sitt haltande resonemang.

Etiketter

Tappade uppkopplingen