Drivmedelsskatten måste sänkas

Blogginlägg

Ikväll såg jag på SVT:s Aktuellt och diskussionen om de extremt höga drivmedelspriserna.

Dessa drabbar givetvis främst dem som är i behov av fordon och maskiner. De drabbar åkerier. De drabbar lantbrukare. De drabbar oss som bor i landsbygden och som behöver bilen för att förflytta oss, för att arbeta och för att få tillvaron att fungera.

Indirekt påverkar givetvis kostnadsökningen på drivmedel även priserna på andra varor. Maten kommer att bli dyrare när bonden måste betala mer och mer för att fylla tankarna i traktor och tröska. Transportkostnaderna kommer att öka, vilket kommer höja priserna på allehanda varor. Det blir dyrare att leva. Särskilt om man gör det i Sverige.

Situationen är till liten del en konsekvens av kriget i Ukraina. Men först och främst är den en produkt av aningslösa, inhemska, politiska beslut. Räkneverken på bensin- och dieselpumparna snurrade orimligt fort långt innan Putin utfärdat sin anfallsorder.

Grundorsaken är att den svenska reduktionsplikten ligger på en orimlig och orealistisk nivå och dubbelt över den som EU rekommenderar. En anledning till att det är svårt att tillgodose behovet av biodrivmedel är den bristande tillgången till slaktavfall. Den misslyckade svenska jordbrukspolitiken har medfört att köttdjursproduktionen i landet är låg. Få köttdjur – lite slaktavfall – lite men dyrt biodrivmedel. Enkelt.

Priserna på drivmedel måste ned! Skatterna sänkas och reduktionsplikten justeras. Omställningen till det fossilfria samhället, där Sverige redan ligger i framkant, måste ske i en takt som samhället och marknaden klarar av. Världen blir inte bättre av att Sverige slår ut sig självt och slutar att fungera.

Drivmedelsskatten är främst skatt på arbete och boende på landsbygden. Det är en orättfärdig skatt som får allvarliga konsekvenser för hela landet. Den måste sänkas. Ordentligt och mer långvarigt än de få månader som det nu talas om i riksdagen.

Tappade uppkopplingen