Dyrt vänsterexperiment med små vinster

I dagens SLA skriver jag och partivännen Theres Sahlström, ordförande i Vård- och omsorgsnämnden i Skövde, om V:s och MP:s förslag om att förkorta arbetstiden. Ett vårdslöst dyrt förslag för skattebetalarna, som inte ger några vinster. Varken i bättre omvårdnad eller i minskade sjukskrivningar. Här är artikeln:

Vid årsskiftet avslutades det uppmärksammade försöket med arbetstidsförkortning för ett urval anställda vid ett äldreboende i Göteborg. Resultatet av Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets politiskt initierade experiment resulterade där i ett präktigt fiasko. Till priset av att öka lönekostnaderna med dryga 25 procent förmådde man minska sjukfrånvaron med ynkliga 0,6 procent.

Detta dyra misslyckande borde inte vara något att inspireras av och ta efter, tycker vi. Men i Skövde tycker Vänsterpartiet och Miljöpartiet annorlunda. I en motion till kommunfullmäktige föreslår de att kommunen ”inför sextimmars arbetsdag alternativt trettiotimmarsvecka med bibehållen lön inom hela eller delar av sektor vård och omsorg”.

Motionärerna Carlos Bobadilla (V), Peter Sögaard (MP) och Elisabeth Gustafsson (MP)har inte bemödat sig med att redovisa en idé för hur detta mycket kostsamma förslag ska finansieras. De verka faktiskt inte ens ha undersökt vilka kostnaderna för Skövdes skattebetalare skulle bli. Men det har vi. En arbetstidsreform omfattande hela sektorn skulle rendera i en merkostnad om dryga 100 000 000 kr per år. Det motsvarar ungefär halva årskostnaden för kommunens äldreboendeplatser, eller två tredjedelar av kostnaden för hela hemtjänsten under samma tid. Det motsvarar också en krona i kommunalskatt. Samtidigt skulle kostnaderna för sjukfrånvaro minska med blygsamma 100 000 kr, enligt erfarenheterna från Göteborg.

Det förtjänas att i sammanhanget påpeka att fackförbundet Kommunal, vilket organiserar huvuddelen av de anställda medarbetarna i vård- och omsorgssektorn, inte driver kravet på förkortad arbetstid. Bland annat befarar man att arbetsdagarna skulle bli stressigare, när arbetstiden minskar. Det är svårt att se hur våra äldre och personer med funktionsnedsättning skulle gynnas av detta. Men deras välfärd är heller inte utgångspunkten för förslaget och är således inte någon aspekt som motionärerna ägnar någon möda åt att utveckla i sin text.

Vi vill avslutningsvis ställa några frågor till V och MP i Skövde. Hur tänker ni finansiera ert förslag? Är ni redo att höja kommunalskatten med en krona, eller prioritera bort annan verksamhet motsvarande 100 miljoner kronor? Vilket resultat och vilka vinster tror ni att man skulle kunna göra i Skövde, som man inte lyckades med vid försöket i Göteborg?

Anders G Johansson (M),
gruppledare, Skövde

Theres Sahlström (M),
ordförande i Vård- och omsorgsnämnden, Skövde

LÄNK:

Dyrt vänsterexperiment med små vinster – SLA 14 januari 2017

Tappade uppkopplingen