Ekmans (S) väg går utför

Idag publicerar äntligen SLA min och Katarina Jonssons debattartikel, som svarar på Marie Ekmans ständiga krav på skattehöjningar.

Det borde inte ha undgått oppositionsrådet Marie Ekman (S) att det i världen råder lågkonjunktur. Det borde inte heller ha undgått henne att Sverige, konjunkturläget till trots, klarat sig förhållandevis väl. Tvärtemot vad Marie skriver är det faktiskt fler människor i arbete nu, under den rådande, djupa lågkonjunkturen än under den då rådande, gynnsamma högkonjunkturen 2006, då Socialdemokraterna ännu regerade landet.

Alliansregeringens stabila statsfinanser, konsekventa värn om arbetslinjen och ansvarsfulla politik medför att Sverige klarar sig från de stålbad som flera andra nationer i Europa nu tvingas genomgå. Nästan dagligen kan vi läsa om vad som händer där ansvar och prioritering fått ge vika för populism och kortsiktighet.

Marie Ekman och hennes kamrater hotar nu med återinförande av samma gamla S-politik, som tidigare visat sig vara dysfunktionell. S vill höja arbetsgivaravgiften för unga. Det leder till höjda trösklar för inträde på arbetsmarknaden och en ökad ungdomsarbetslöshet. S vill också, genom att höja restaurangmomsen, avveckla ett stort antal jobb i restaurangbranschen, som sysselsätter många unga. Dessutom vill S, genom att halvera RUT-avdraget, slå undan benen för dem som har sina anställningar i den växande tjänstesektorn. S-politiken leder spikrakt mot ökad arbetslöshet, minskade skatteintäkter och ett därmed ett minskat utrymme för vår gemensamma välfärd!

Som om inte detta vore nog vill Marie Ekman och hennes hejdukar tynga skattebetalarna i Skövde med omfattande skattepålagor. Inför 2013 landade Socialdemokraternas budgetförslag på en skattehöjning om 60 öre. Denna, tillsammans med den höjning av landstingsskatten om 25 öre, som Maries partikamrater drev igenom i Västra Götalandsregionen, skulle ha medfört att köpkraften i Skövde minskat med cirka 77 miljoner kronor på årsbasis. Vilka effekter som drabbat handeln och dem som har sin försörjning genom den är enkelt att förstå.

Det är riktigt att det inom flera kommunala verksamheter nu är små marginaler. Det ställer krav på medvetna prioriteringar, ledarskap och förnuftig hushållning med gemensamma medel och tillgångar. Moderaterna i Skövde tar, tillsammans med de övriga allianspartierna, det ansvaret. Vi menar att kommunens verksamhet och kostnader måste dimensioneras utifrån ett stort hänsynstagande till invånarnas och hushållens ekonomiska situation. Vår uppfattning är att den väg, som Marie Ekman säger vara den ”rätta”, inte alls bidrar till att utveckla Skövde. Tvärtom! Den leder ofrånkomligen till arbetslöshet, stagnation och urholkning av välfärden.

Katarina Jonsson (M),
kommunstyrelsens ordförande, Skövde

Anders G Johansson (M),
gruppledare, Moderaterna i Skövde

LÄNKAR:

SLA 04 FEB 13
SLA 07 FEB 13

Tappade uppkopplingen