El(s)töt i ledarens rygg

Blogginlägg

På måndagskvällen höll Skövde kommunfullmäktige sitt sista sammanträde för 2013. Aftonen inleddes med gemensam måltid med närvaro av Skövdes skönsjungande lucia och tärnor. Efter denna varma och stämningsfulla uppvärmning samlades fullmäktige för att fatta ett av periodens viktigare beslut; bolagisering av Skövde elnät.

Skövde kommun kan idag ståta med att ha de lägsta nätavgifterna i landet. Men detta är inte till uppenbar glädje för alla invånare, eftersom alla inte omfattas av kommunens nät. Elnät är en monopolverksamhet och beroende på var man bor får man betala olika avgifter till den som äger nätet. En småhusägare, som bor utanför kommunens centrala delar och därmed ej omfattas av kommunens nät, får betala mellan 1500 och 4800 kr mer per år. Märkligt system.

Hur som haver. Skövde är i och står inför en omfattande expansion. Fler bostäder uppförs och än fler planeras att uppföras i staden. Fler bostäder ger fler invånare, vilket ställer krav på bland annat utvecklad infrastruktur, nya förskolor, skolor, äldreboenden och fritidsanläggningar. Detta är kostsamma investeringar, som kommunen på senare tid tagit upp banklån för att finansiera. Banklån är, som de flesta vet, inte gratis. Räntorna ska betalas och det är skattebetalarna som får göra det.

Genom att etablera ett kommunägt aktiebolag och sälja elnätet till detta gör kommunen en realisationsvinst på 160 miljoner kronor. Dessa medel kan användas för att amortera på befintliga lån, alternativt för att finansiera kommande investeringar. Som jämförelse kan sägas att det kostar 130 miljoner kronor att bygga den nya Billingskolan. Det är alltså uppenbart att kommunen behöver de pengar, som en försäljning innebär.

I debatten framstod det emellanåt som att försäljningen skulle ske till ett privat bolag. Det är naturligtvis alldeles felaktigt och endast ett uttryck för vänsterns vulgärargumentation. Kommunen säljer till ett bolag, som den själv äger till 100 % och därmed har full rådighet över och insyn i. Även om nätavgifterna kommer att bli något dyrare, kommer skövdeborna även framgent ha bland de lägsta nätkostnaderna i riket. Värt att notera är också att Skövde är en av de absolut sista kommunerna i Sverige att överföra sitt elnät till ett kommunalt bolag.

Alla var nu inte överens om nyttan med bolagiseringen. Skövdepolitikens mest populistiska krafter, MP och V, var emot och blandade friskt äpplen och päron för att i debatten rättfärdiga sina teser. Det var inget nytt. Så brukar det låta från dessa pyttepartier, vars främsta affärsidé inte är att ta ansvar för Skövde, utan att försöka vinna väljare genom att plocka billiga poäng. Måtte väljarna syna bluffen!

Mer förvånande var Socialdemokraternas uppträdande vid beslutet. Oppositionsrådet Marie Ekman (S) teg sig igenom debatten kring en av mandatperiodens viktigaste beslut, som hon och partivännerna dessutom givit sitt ograverade stöd för i kommunstyrelsen. Istället var det Per-Erik Gustafsson (S), som var den flitigaste sossen i debatten och han var mot förslaget om bolagisering! I den avslutande voteringen stod det klart att han inte var ensam om denna uppfattning i S-gruppen. Huvuddelen av  S-ledamöterna röstade nej och gick därmed emot sin lokala partiledare.

Det måste kännas surt och generande för oppositionsrådet Ekman att ännu en gång företrätt en linje, som saknar stöd i det egna partiet. Måndagskvällens votering var en ordentlig elstöt i hennes rygg, utdelad av de egna och detta inför öppen ridå. Den med intresse för lokal kremlologi funderar på vad som är i görningen i det stora, röda partiet. Vem är tänkt att föras fram som Socialdemokraternas kommunalrådskandidat? Och vem vill ens inneha den posten i ett parti, som behandlar sin ledare så illa?

LÄNKAR:

Splittrat S i elnätsbeslut – SLA 17 december 2013
Klart för bolagisering av elnät – Skövde Nyheter 17 december 2013

Tappade uppkopplingen