En av tre

Blogginlägg

Nu har Sk0linspektionen fattat beslut om samtliga tre ansökningar om etablering av fria grundskolor i Skövde kommun. Endast en (Kunskapsskolan) av tre har beviljats tillstånd.

Om detta har jag inga synpunkter. Det är Skolinspektionen som har kompetensen och ansvaret att bedöma huruvida olika huvudmäns ansökningar håller erforderlig kvalitet. Jag har varit tydlig med att påpeka detta sedan skolnämnden och kommunstyrelsen i våras tillstyrkte de tre ansökningarna. Kommunens uppgift är endast att beskriva konsekvenserna för det kommunala skolväsendet. Inget annat.

Tvenne reflektioner tänker jag ändå undslippa mig:

Det finns de som hävdar att skolan är en rent kommunal angelägenhet och till och med ägnar påkostade propagandakampanjer åt att berätta om vådan av denna ordning. De senaste dagarnas beslut är en nyttig påminnelse om att skolan i högsta grad är styrd av staten. Inte bara avseende lagstiftning och läroplan, utan också i form av tillsyn. Kommunens roll är i fråga om skolan decimerad till att vara utförare och arbetsgivare. Det tycker jag är helt i sin ordning.

Den gamle Fp-politikern och f. d. rektorn Douglas Hjalmarsson debatterade i somras med mig utifrån skolnämndens beslut om att tillstyrka friskoleansökningarna. För att vara en någorlunda initierad skolperson, tycker jag att han gjorde sig skyldig till rena snurren. Bland annat genom att inte ens kunna hålla isär Skolverkets uppgifter från Skolinspektionens. Nåväl, den “friskoleboom” som den avsuttne rektorn såg framför sig i Skövde, är i nuläget inte mer än en liten “poff”.

Till sist tycker jag att det är mycket positivt att Skövde nu kan begåvas med en av Skolinspektionen kvalitetscertifierad grundskola. Jag menar – fortfarande – att det är bra för valfriheten, kvaliteten och personalen i det lokala skolväsendet. Jag vill dock påminna alla läsare av denna blogg att det inte heller är säkert att denna friskola slutligen slår upp sina portar. Där handlar det om lokalfrågan. Det är helt enkelt svårt att hitta ändamålsenliga och kostnadsmässigt acceptabla lokaler i vår expansiva stad. Jag håller tummarna för att man lyckas.

För ordningens skull ska påpekas att Skolinspektionens beslut kan överklagas i förvaltningsdomstol. Det har hänt förr att domstol har upphävt Skolinspektionens beslut.

Tidigare inlägg om friskolor:
Välkommet med friskolor (06 APR 11)
Välkomnar friskolor och valfrihet (27 APR 11)
Doldis resonemang haltar (02 MAJ 11)
Friskola godkänd att starta i Skövde (16 SEP 11)

Etiketter

Tappade uppkopplingen