En bra skoldag

Blogginlägg

Måndagen har jag nästan uteslutande ägnat åt och i skolan. Tillsammans med Camilla Waltersson Grönvall (M), riksdagsledamot i utbildningsutskottet, besökte jag först Vasaskolan. Besökets syfte var att titta närmare på det entreprenöriella lärande (försök säga ordet entreprenöriell tio gånger i snabb följd!), som tillämpas på skolan.

Det var ett riktigt bra besök! Först ramlade vi in i en klass, där eleverna arbetade med ett projekt, som knöt samman SO- och NO-ämnena. Eleverna hade att utifrån ett antal olika aspekter studera och jämföra USA och Sudan. Flitens lampa lyste och elevernas fingrar dansade över datorernas tangentbord, när de sökte information på nätet och noterade sina iakttagelser och slutsatser. I klassrummet arbetade två lärare med att handleda eleverna.

Dessa lärare fick vi också möjlighet att språka med efter lektionen (detta möjliggjordes genom att rektorerna tillfälligt och entusiastiskt tog över lektionerna). Det var ett öppet och givande samtal med olika perspektiv på det entreprenöriella lärandet, som uppenbarligen både elever och lärare är tillfreds med. Själv tycker jag att det verkar vara klokt att på detta sätt väva samman olika ämnen i en helhets- och verklighetskontext. Jag tror också att det finns stora vinster i att lärare arbetar tillsammans i lag, istället för traditionellt solitärt. Vasaskolans miljö är nu också väldigt väl lämpad för att stödja denna metod. Lokalerna är, efter renovering och ombyggnad, anpassade för detta arbete i lag.

På eftermiddagen besökte vi Montessoriskolan intill “Badhusrondellen”, som är en fristående för-, låg- och mellanstadieskola. Det var mitt andra besök vid enheten. Det är alldeles förtjusande att möta de hängivna och positiva medarbetarna på denna skola! Samtalen, som fördes under rundvandringen i den gamla, gedigna byggnaden, handlade mest om pedagogik, men också hur förutsättningarna ter sig för en fristående skola. Det som gör skolan lite extra spännande just nu är att den målmedvetna föreningen leder den mot en expansion. Detta blir möjligt genom att intilliggande lokaler blir tillgängliga.

Slutligen genomförde vi på aftonen ett M-möte med skoltema i stadshuset. Camilla redogjorde elegant för regeringens olika skolreformer och belyste olika utmaningar, som den svenska skolan står inför. Det var ett roligt och spänstigt möte, där olika åsikter möttes och stöttes. Både den nationella och lokala skolpolitiken diskuterades, risades och rosades. Så ska det vara i ett parti med en rejäl takhöjd. För det är i möten och samtal som synteser växer fram och grunden för politikutveckling läggs.

Tappade uppkopplingen