En dörr in

Blogginlägg

Idag (som nu blivit till igår) har jag ägnat mig åt kommunpolitiken från tidiga morgonen till sena kvällen. Vid kl 22.30 kunde ordförande Conny Brännberg (KD) äntligen avsluta kommunfullmäktiges sammanträde, som drog ut på tiden på grund av en långdragen debatt om ägandedirektiven för Skövdebostäder.

Dagens mest positiva händelse var dock ett möte med företrädare för Montessoriskolans föräldrakooperativ. Föreningen ligger i blocken för att expandera och utveckla sin verksamhet. Det tycker jag är mycket bra! För det första behöver Skövde fler centrumnära förskoleplatser. För det andra är det bra att valfriheten ökar i Skövde, där kommunen annars förestår en – jämfört med med övriga Sverige – mycket stor andel av för- och grundskoleverksamheten.

Företrädarna för Montessori visade på en smittande entusiasm och härlig framtidstro. Det är ett tämligen komplext och omfattande projekt, som föreningsstyrelsen hanterar ideellt på sin fritid. De gör verkligen en imponerande insats!

Jag blev varse att deras arbete nog är onödigt komplext, beroende på att kommunen inte riktigt har rutinerna för att underlätta och stödja deras arbete. Den som ska starta en fristående förskola måste nämligen se till att få klartecken och tillstånd från byggnadsnämnd, miljönämnd, räddningstjänst och till sist skolnämnd och den måste vända sig till var och en av dessa för att få nödvändiga tillstånd utverkade. Det minsta problemet är i detta fall skolnämnden. Vi har, eftersom den borgerliga Alliansen sitter vid rodret, en positiv syn på fristående förskolor.

Men det finns ändå anledning till att vara en smula självkritisk till hur kommunen möter en aktör som vill starta en, eller i det här fallet expandera en befintlig, fristående förskola. Skövde kommun borde bättre kunna svara upp med vägledande uppgifter om tekniska och miljömässiga krav på byggnader etc och tydligare lotsa intressenter genom byråkratins olika avstämningspunkter. Det klarar vi inte riktigt idag. Nu tvingas förskolans huvudman valsa runt och knacka på olika kommunala myndigheters dörrar, istället för att mötas och tas ordentligt omhand vid den första.

Detta ska jag kika närmare på. Skövde måste bli mer välkomnande och skickliga i sitt bemötande av barnomsorgsentreprenörer. Klarar vi det, ökar vi också förutsättningarna för att ge medborgarna en god valfrihet med ett rikare utbud av aktörer.

Min aha-upplevelse av idag rör alltså förskolan, som är en relativt liten nisch. Jag hoppas att inte situationen är likadan även för andra företagare som i etableringsfrågor kommer i kontakt med kommunen. Jag ska undersöka det. Den självklara ambitionen måste vara att erbjuda en dörr in!

Etiketter

Tappade uppkopplingen