En papperstiger

Blogginlägg

Då har resterna av Försvarsberedningen (S, V, MP och SD) presenterat sin rapport. Den förordar bland annat inrättande av nya förband, bland annat en amfibiebataljon på Västkusten.

Men värdet av den flera hundra sidor tjocka rapporten måste ifrågasättas. Socialdemokraterna har obstruerat i frågan om försvarets finansiering. Utan pengar är det naturligtvis långt ifrån säkert att de nödvändiga försvarsansträngningarna blir verklighet.

Blir det färre förband? Blir det sämre materiel? Vad blir det? Det vore nu på sin plats att försvarsministern tydliggör vilka delar av rapporten som regeringen avser att stryka och förpassa till papperskorgen.

Jag har av naturliga skäl inte hunnit läsa rapporten i sin helhet. Det ska jag göra. Jag har av uppgifterna i media inte kunnat uppfatta att beredningen förordat någon förstärkning och utveckling av logistikfunktionen. Det bekymrar mig.

Den befintliga logistikorganisationen är underdimensionerad redan för de existerande, få krigsförbanden. Om numerären ska utvecklas behöver logistiken hänga med. En liten krigsorganisation måste ha en robust och tillförlitlig logistikfunktion för att säkerställa såväl operativ rörlighet som uthållighet.

Men främst och mest oroar jag mig som sagt för att resultatet av en lång tids försvarsberedning blir en tanig och tandlös papperstiger.

Tappade uppkopplingen