Ett bra lag tar ansvar för Skövde

Alliansen stående Skovde

I torsdags presenterade Alliansen i Skövde resultatet av förhandlingarna mellan de fyra partierna som ingår i den minoritet som från och med årsskiftet ska styra Skövde. Jag och Katarina Jonsson har varit Moderaternas representanter i den åttamannagrupp som fört diskussioner om hur uppdragen ska fördelas. Samtalen mellan de fyra partierna har, som väntat, varit konstruktiva och bra. Vi fungerar bra ihop och vi är angelägna om att tillsammans forma ett bra lag för att ta fortsatt ansvar för Skövde.

Som utgångspunkt för fördelningen av ordförandeposter har vi haft en poängskala, där de olika ordförandeposterna har värderats, viktats och poängsatts. Detta grundarbete gjorde vi före valet. Efter valet ger varje fullmäktigemandat ett antal poäng och utgångspunkten är att partiernas poängpåse ska räcka till de uppdrag som det aspirerar på. På så vis ges väljarnas vilja, så som den uttryckts i kommunvalet, genomslag i styrningen av Skövde kommun.

Moderaterna gjorde lokalt ett relativt bra val. Förvisso minskade vår väljarandel och vi förlorade ett mandat, men nedgången var avsevärt mindre än den som drabbade partiet i riksdagsvalet. Med 15 av kommunfullmäktiges 61 mandat är Moderaterna det största partiet i den största minoriteten (någon majoritet finns dessvärre inte längre i fullmäktige). Därför är det självklart att partiet ikläder sig de flesta av de olika ordförandeposterna. Men vi har också efter detta val, liksom efter det förra, levt upp till “Bamse-doktrinen”. Är man stor ska man vara snäll. Vi har varit angelägna om att Allianspartierna ska ha representation i olika sammanhang för att vara delaktiga och bidra till den politiska utvecklingen av Skövde. För så har det fungerat och så ska det fungera. Som ordförande i skolnämnden har jag varit angelägen om att resonera om och förankra idéer och beslut i Alliansgruppen. Naturligtvis för att förvissa mig om majoritet i nämnden, men mer för att förädla, utveckla och vässa det politiska tankegodset före vidare befordran till nämnd och förvaltning.

Precis som Niclas Lindstrand, SLA:s chefredaktör, konstaterar i lördagens ledare, tar Moderaterna efter årsskiftet ordförandeskapen i det led som rör utveckling, tillväxt och byggnation, dvs kommunstyrelsen, bygglovsnämnden och även det allmännyttiga bostadsbolaget Skövdebostäder. Tillväxt och bostadsbyggnation är prioriterade områden för att uppnå Skövdes vision. Det är då naturligt att det största regeringspartiet ansvarar för ordförandeskapet i denna kedja. Moderaterna återtar också ledarskapet i den nämnd, som vid sidan av skolnämnden räknar flest pengar i sin driftbudget; omvårdnadsnämnden. Senast en moderat var ordförande i den nämnden var 2007-2010 och då var det nuvarande kommunalrådet Katarina Jonsson (M) som höll i klubban.

Det har i veckan också blivit känt att det är Paula Bäckman (C) som blir ordförande i den nya barn- och utbildningsnämnden. Det är inte helt korrekt att säga att Paula blir min efterträdare. Hon är även Sara Blomqvists (FP), ordförande i utbildningsnämnden, efterträdare. Detta då de nu befintliga skol- och utbildningsnämnderna i och med den nya mandatperioden kommer att samordnas i en ny, gemensam nämnd. Det tror jag blir riktigt bra! Jag har länge hävdat att det finns stora vinster i att en nämnd ansvarar för skolfrågorna från förskola till gymnasium. Paula känner jag i och med att hon varit Centerns gruppledare under perioden. Hon är en både lämplig och duglig ordförande för den nya nämnden. Moderaterna överger med detta på intet vis skolfrågorna, utan behåller inflytande genom viceordförandeskapet i nämnden.

Förslaget till hur Moderaterna ska bemanna de olika uppdragen i nämnder och bolag har ännu inte lämnat valberedningens händer. M-gruppen fastställer sin nominering vid sitt sammanträde den 6 november.

LÄNKAR:

Visionen bakom bytesaffären – SLA ledare 18 oktober 2014
Moderaterna tog flest politiska toppuppdrag – SLA 16 oktober 2014 
Hon tar över nya skolnämnden – SLA 16 oktober 2014

Tappade uppkopplingen