Ett folkmord är ett folkmord

Blogginlägg

Jag läser om den amerikanska kongressens beslut om att erkänna det Ottomanska rikets folkmord på syrianer, armenier och andra folkgrupper som just ett folkmord. Ett rätt, viktigt och anständigt beslut, anser jag.

Samtidigt väcker det ånyo mina funderingar om mitt eget partis ställningstagande till folkmord, såväl de historiska som de pågående. När riksdagen 2010  röstade om Seyfo, folkmordet på armenier med flera 1915, röstade Moderaterna nej till erkännande. Likaså när riksdagen 2016 röstade om terrororganisationen IS då pågående folkmord på kristna m fl i Syrien.

I det första fallet ansåg partiet att det inte var riksdagens sak att bedöma historiska händelser. Men i realiteten var det relationen till det folkmordsförnekande Turkiet som värnades. Dessbättre beslutade riksdagen, förvisso med en ytterst knapp majoritet, att fastställa 1915 års folkmord som just ett folkmord.

Inför den senare omröstningen påtalade förvisso ledningen för Moderaterna att terrorsekten Islamiska Statens brutala massmord på kristna verkligen var att betrakta som ett bestialiskt folkmord, men valde ändå att åberopa den juridiska spetsfundigheten att det inte ankommer på riksdagen att besluta om resolutioner. Det var nu inte partiet ensamt om. Med en robust majoritet avfärdade riksdagen erkännandet av det då pågående folkmordet på kristna i Levanten.

Mitt partis ställningstaganden i de båda omröstningarna var och är alltjämt för mig obegripliga.

Uppenbarligen kan andra länders nationella parlament klassificera, erkänna och fördöma folkmord. Både sådana som har skett och sådana som dessvärre skördar offer i vår samtid. Självklart ska de folkvalda i Sveriges riksdag också göra det samma när det är uppenbart att övergrepp uppfyller de groteska definitionerna i FN:s folkmordskonvention.

Främst för att ett sådant beslut är styrande för regeringens utrikespolitik (eller bör vara styrande. S-MP-regeringen har satt i system att nonchalera riksdagen). Men också för att det innebär erkänsla och upprättelse för dem som dukade under i de brutala massavrättningarna, liksom för överlevarna och deras efterlevande. Flera av de senare lever i vårt land idag.

Och sist men inte minst: För att det är anständigt och rätt. Ett folkmord är ett folkmord. Det är utmärkt att också USA nu har slagit fast detta.

LÄNK:

USA: Massmord på armenier var folkmord – SVT 29 oktober 2019

Tappade uppkopplingen