Ett möte för framtiden

Blogginlägg

I fredags var jag på Scandic Billingen för ett rundabordssamtal i Svenskt Näringslivs regi. Mötet var ett av “100 möten för framtiden”, som Svenskt Näringsliv driver i Västsverige. Det uttalade målet att förbättra samverkan mellan skola och näringsliv och bidra till ökad samverkan. Bland annat Skövde Nyheter rapporterade om mötet.

Mötet kanske nu inte i sig ledde till någon omedelbart förbättrad samverkan, men det var ändå givande och intressant att höra hur företagsrepresentanter och skolföreträdare från olika synvinklar ser på samverkan mellan skola och näringsliv. Att denna samverkan idag inte är tillräckligt bra, var alla eniga om. Likaså att detta leder till att ungdomar är vilsna och inte har tillräcklig förståelse för arbetslivets förutsättningar, när de söker till gymnasiet. Flera företagare vittnade om att det, trots att flera unga är arbetslösa, är svårt att hitta unga med rätt kompetens för de jobb som faktiskt finns. Någonting är galet!

Flera vittnade om att bryggorna mellan skola och arbetsliv vittrat sönder med tiden. Det talades om hur det fungerade på det glada 80-talet. Då gjorde lärare tydligen regelbundna studiebesök i industrin och det förekom ett mer omfattande utbyte mellan arbetsliv och skola. För egen del tror jag att mycket handlar om att etablera mänskliga relationer. Att sådana finns mellan människor i nyckelbefattningar på arbetsplatser och i skolorna, är sannolikt en förutsättning för att en givande och robust samverkan ska komma till stånd. I Skövde, som trots allt är en liten stad, borde förutsättningarna för detta vara goda.

I Skövde har kommunen avsatt pengar för ett treårigt projekt, som har målsättningen att knyta samman skola och arbetsliv. Det är ett samverkansprojekt mellan kommunen och Näringslivsforum. Initiativtagare var Erik Prestgaard, som under flera år var drivande i Näringslivsforums utbildningsgrupp. Projektet är nu så långt kommet att en projektledare har anställts och ett förslag till projektplan är framskrivet. Jag hoppas att projektet ska bidra till en förbättrad samverkan, men jag är inte säker på att vi når önskvärd status efter tre år. Jag ser det som ett långsiktigt och tålmodigt arbete och att projektet är en startmotor i detta.

Jag är i alla fall mycket positiv till att Svenskt Näringsliv nu brett engagerar sig i samverkan mellan skola och näringsliv. Det är viktigt att vi lyckas bättre med detta. Både för våra elevers och den lokala företagsamhetens skull. Jag hoppas att de övriga 99 mötena leder till samma insikt.

LÄNKAR:

Mismatch på arbetsmarknaden (SN 09 NOV 12)
Skola+arbetsliv=sant (Min blogg 12 JUN 12)
Miljonsatsning på samarbete (SN 11 JUN 12)

Tappade uppkopplingen