Ett trist paket med röda snören

Blogginlägg

Skövde Nyheters webb poserar några av de lokala sossarna i starkt motljus efter en presentation av ett “Framtidspaket”, vilket är något slags lokalt valmanifest.  I artikeln kan man läsa att “en fråga som Socialdemokraterna tror kan bli en het lokal valfråga är inställningen till friskolor”. I Skövde är sossarna tyvärr väldigt mycket emot friskolor. De ropar reflexmässigt “nej” till allt som innehåller prefixet “fri”.

Nationellt är dock S inte alls lika mycket mot. När friskolekommittén förra året lade fram sitt betänkande, var Alliansen, S och MP faktiskt överens om grundsynen på friskolorna i det svenska skolväsendet: “Friskolorna har kommit för att stanna. Kommittén anser att möjligheten att välja skola är av stort värde, både för den enskilde eleven och för att stimulera utvecklingen inom skolväsendet. Därför vill kommittén slå vakt om det fria skolvalet. Kommittén vill se en fungerande mångfald av aktörer i skolan.” Bakom dessa ord stod Ibrahim Baylan, som är sossarnas skolpolitiske talesman.

Det är inte bara Baylan som tycker att det är av stort värde att få välja skola. Det tycker Sveriges föräldrar också. Demoskop har nyligen, på uppdrag av Sveriges friskolors riksförbund, undersökt den saken. Tre av fyra föräldrar föredrar att få välja skola, hellre än att få en tilldelad av kommunen. Även bland föräldrar med S-sympatier vill faktiskt en majoritet, 54 %, själva  kunna välja skola.

Utöver att människor faktiskt gillar valfrihet, finns det andra goda skäl till att kasta gammaldags, vänstersocialistiska skygglappar åt sidan. Det handlar om resultat. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) har i en rapport visat att förekomst av friskolor i en kommun leder till förbättrade resultat. Inte då bara i friskolorna, utan också i de kommunala. Om andelen elever i fristående grundskolor ökar med tio procent, ökar elevernas samlade kunskaper med tre till fyra procent! Effekterna består även i gymnasiet och högskolan.

Till sist finns det goda kommunalekonomiska skäl till en bejakande attityd till fristående skolor. Andelen elever i centrala Skövde ökar. Senast 2018 måste kommunen bygga en ny grundskola i centrum. Om en fristående aktör istället åtar sig att bygga en skola, slipper kommunen undan dryga kapitalkostnader som investeringar för med sig.

När sossarna hävdar att friskolor i centrala Skövde (för det är där friskoleaktörerna vill etablera sig) skulle utgöra ett hot mot kommunens landsbygdsskolor är det inte annat än en illa spelad charad. För det första är det långsökt att tro att det just är eleverna i kommunens ytterdelar som främst skulle välja att söka sig till stadskärnan för att gå i låg- och mellanstadium. När det sedan kommer till högstadiet ser vi att eleverna i upptagningsområdet för kommunens enda renodlade landsbygdsskola, Stöpenskolan, uppvisar en mycket stark lojalitet med sin skola. I det senaste skolvalet valde 98 av 100 elever i området att gå högstadiet på Stöpenskolan.

Socialdemokraterna slår in sin negativa attityd till friskolor i ett trist paket med röda snören och gör valfrihetsmotstånd till en prioriterad valfråga. Inte mig emot! Det är gynnsamt att ta strid i en fråga där motståndaren är i otakt med både med sina väljare och verkligheten.

LÄNKAR:

Skövde-S  laddar inför valet – Skövde Nyheter 31 mars 2014
Tidigare blogginlägg om friskolor

3 Replies to “Ett trist paket med röda snören”

 1. Viktor skriver:

  Tack för svar, har som sagt ingen vidare koll på hur läget ser ut i Skövde. Tack för svar och för en trevlig blogg!

 2. Anders G skriver:

  Hej, Viktor.

  Nej, det är inte så att betygsökningen endast sker i de fristående skolorna. IFAU:s rapport, som jag länkar till i artikeln, visar att ökningen sker i både de fristående och kommunala skolorna!

  Det är kommunen som finansierar både kommunala och fristående skolorna. Långsiktigt är det således kostnadsneutralt. För Skövde, som är i en stark utvecklingsfas med behov av många investeringar, är det dock tacksamt och viktigt att slippa tunga investeringskostnader. Dessa bärs initialt av den fristående huvudmannen. Det tar således många år innan en friskola har finansierat sin investering.

  Skövdes centrala delar är på grund av elevökningen i behov av ytterligare minst en skola. Alltså är det inte för oss fråga om att ersätta en kommunal skola med en fristående.

 3. Viktor skriver:

  Hej!

  Jag är inte jätteinsatt i skolpolitiken i Skövde och vet inte heller riktigt vars jag står i fråga om friskolor. Men att betygen höjts kan väl delvis förklaras av att friskolor ger sina elever ett högre betyg än vad nationella proven har visat till högre grad än kommunala skolor?
  Och att kommunen slipper kostnader för att bygga nya skolor när en fristående aktör gör det, jämnar inte det ut sig med kostnaderna kommunen har för att vara beredda med platser utifall en friskola lägger ner?

  Sen vet jag att det finns mycket positivt med friskolor, men någonstans tycker jag ändå det känns fel att man ska tjäna pengar på skolan. Vilket ändå måste vara poängen om man startar en egen skola och jag gissar att det är grunden till att de lockar med snällare betyg.

Kommentarer är stängda

Tappade uppkopplingen