Ett väl förberett försvar

I dagens SLA kan man läsa en artikel om några av de förslag, som Skövdemoderaternas  har att ta ställning till vid sitt årsmöte. Två handlar om försvaret och en av propositionerna har jag skrivit. Den går ut på att Sverige ska upprätthålla en grundläggande förmåga att i en framtid kunna utveckla militär styrketillväxt. Den förordar också att Moderaterna tydligt ska sätta ner foten för ett NATO-medlemskap och driva opinion för detta.

Redan 2011 drev jag frågan om förmåga till tillväxt. Då som motion till Skaraborgsmoderaternas förbundsstämma, där den gick igenom. Partistämman avslog den dock.

Trägen vinner! Det är angeläget att utveckla idéer för vår säkerhet. Dagens försvarsdebatt och -ansträngningar kretsar, som jag ser det, i oproportionerlig grad om 2019 och de mycket begränsade förbandsmassor som då ska vara på fötter. Dessa är mer avsedda för expeditionärt bruk utomlands än för att försvara Sverige. Det är dessa förband, som ÖB uttalat har en uthållighet i en vecka.

Jag hoppas på fortsatt tryck i försvarsdebatten och är glad om mitt och Skövdemoderaternas initiativ kan bidra till detta.

LÄNK:

Ett väl förberett försvar (pdf)

Etiketter

Tappade uppkopplingen