Ett varningsord

Blogginlägg

sweden

I veckan presenterade Riksrevisionen sin rapport “Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser” (SvD) i vilken den konstaterade att det är si och så med just denna förmåga. Åtminstone når man inte upp till de ambitioner, som regeringen beslutat om, och tycks inte med nuvarande förutsättningar heller göra det inom de närmsta kommande åren. I samma veva har FOI delgivit en rapport i vilken man konstaterar att Rysslands militära förmåga har ökat och bedöms fortsätta att göra så under den kommande tioårsperioden (DN).

Riksrevisionen skriver så här i sin sammanfattning om försvarets förutsättningar för att motsvara regeringens krav: “Riksrevisionens övergripande bedömning är att Försvarsmakten varken idag eller de närmaste åren kommer att nå upp till kraven. Riksrevisionen bedömer att förmågan är bristfällig att leva upp till kraven även då insatsorganisation 2014 är fullt införd. Analysen pekar tydligt på att det i närtid inte finns tillräckligt med personal och materiel för att samtidigt klara de uppgifter Försvarsmakten har vad avser insatser, beredskap och utveckling.”

Det innebär att vi med mycket möda och stort besvär ägnar tid, kraft och pengar åt att etablera en organisation, som i slutänden ändå inte är dimensionerad för uppgifterna. Det är inte acceptabelt.

Samtidigt tuffar utvecklingen i annan riktning i det stora landet öster om Östersjön. Med försvarsanslag på mellan 3,5 och 4 % av BNP kan ny materiel tillföras samt kvalificerad utbildning och övningar av respektingivande volym genomföras. Rysslands samlade militära förmåga utvecklas genom detta kontinuerligt. Med detta i bakhuvudet kan Riksrevisionens rapport läsas som ett varningsord. Regeringen måste nu vidta kraftfulla åtgärder för att i det kortare tidsperspektivet säkerställa genomförandet av försvarsreformen, så att den verkligen ger den effekt som förväntas. Därutöver bör Försvarsmakten få i uppdrag att planera och förbereda för styrketillväxt.

LÄNKAR:

Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser – Riksrevisionen 09 december 2013
Försvaret klarar inte kraven – SvD 17 december 2013
Rysslands förmåga har stärkts – DN 22 december 2013

Tidigare blogginlägg om försvaret

2 Replies to “Ett varningsord”

  1. Anders G skriver:

    Jag håller med dig, Olle. Det enda man med säkerhet vet om framtiden är att man ingenting vet. Därför ska man ha ordning och reda i hemförsäkringen.

    God Jul!

  2. Olle Rämsberg skriver:

    Det finns en oro gnagande i mitt bakhuvud. Ju mer jag läser om herr Valdimir Putin; vem han är, vad han kommer ifrån, vad han gör och var han troligen är på väg, så infinner sig en tämligen ovälkommen olustkänsla. En man som inte skyr några medel för att uppnå sina mål och bygger en personkult runt sig får honom att likna en viss tidigare ledare och jag är rädd för att vi kommer att se historien upprepa sig på ett eller annat sätt…

Kommentarer är stängda

Etiketter

Tappade uppkopplingen