Falsk ”satsning”

Blogginlägg

Regeringen satsar INTE på att utlandsfödda ska lära sig svenska. Regeringen försöker däremot se ut som om den satsar på det. Med det senare lyckas den väl av morgonens nyhetsrapportering att döma.

Visst hade det varit bra om regeringen verkligen hade försökt se till att utlandsfödda kvinnor lär sig det svenska språket. Det skulle kunna minska kvinnornas utanförskap och korta ned vägen för deras inträde på arbetsmarknaden. Att kunna svenska bör för övrigt vara krav för att vinna svenskt medborgarskap. 

Det senare – kravet – är avsevärt viktigare än pengar. Det saknas incitament för människor att lära sig språket. De tas om hand och de åtnjuter en i många fall högre levnadsstandard här än de gjorde i de länder som  de har lämnat. Mervärdet av att gå från bidrag till arbete är mycket litet, om ens något alls. Att anstränga sig lönar sig inte.

Men några krav ingår inte i regeringens ”satsning”. Och alltså knappt heller några pengar. För 65 miljoner kr är i sammanhanget snuspengar. För Skövdes del handlar det om ca 325 000 kr vilket väl motsvarar ungefär en tredjedels lärartjänst. För den hårt prövade kommunen Filipstad innebär det 65 000 kr i statsbidrag och för Gullspång 32 500. 

Snuspengar som inte kommer att leda till något resultat, annat än en bra nyhet och reklam för regeringen. Och det var sannolikt just syftet med ”satsningen”.

LÄNK:

Ny språksatsning för föräldralediga utrikesfödda kvinnor – SVT 10 september 2019

Tappade uppkopplingen