Färggrannt

Blogginlägg

Norrmalm

Idag har jag tittat förbi Norrmalmskolan för att lämna och hämta mina döttrar på fritids. Till min stora glädje såg jag att det gamla, risiga skärmtaket över gångstråket till en entrén snyggats till. Taket hade befriats från färgflagor och nu vilade istället nystrukna brädor på en rad av pelare, vilka fått olika, glada färger. Någon eller några har gjort ett bra jobb under sommarveckorna!

Utöver hantverkarnas goda arbetsinsatser är detta en produkt av den satsning på underhåll av skolmiljöerna, som tekniska nämnden i Skövde beslutat om. Jag och Johan Fogelberg (M), ordförande i tekniska nämnden, har skrivit om idén tidigare. Vi var också med när personal från tekniska kontoret, tillsammans med skolans elevråd, synade skolan och identifierade åtgärder samt diskuterade prioriteringar.

Jag gjorde också ett snabbt besök på Helenaskolan och växlade några ord med Leif Samuelsson, som är vaktmästare där. Även detta samtal handlade om underhåll av skollokaler. Det var positivt och uppryckande, eftersom Leif föreföll vara en människa som brann både för sitt jobb och för omsorgen om sin skola. Sådana attityder och förhållningssätt blir man riktigt glad av att möta! På Helenaskolan pågick också arbeten med att utveckla utomhusmiljön, vilket är en del i ett annat av tekniska nämndens projekt riktat mot högstadieskolorna.

Jag hoppas att eleverna kommer att uppskatta förbättringarna, när klockorna på tisdag i nästa vecka ringer in!

LÄNKAR:

Alliansen sätter färg på skolan, Skövde Nyheter 15 mars 2013
Eleverna påverkar skolrenoveringen, Skövde Nyheter 24 april 2013

Tappade uppkopplingen