Farväl till Ivar

Blogginlägg

Idag närvarade jag vid begravningsgudstjänsten för Ivar Virgin, som gick bort tidigare i augusti. Stämningsfullt och vackert, men naturligtvis också mycket sorgligt.

När jag i slutet av 1980-talet engagerade mig som medlem i Moderata Ungdomsförbundet var Ivar en av partiets två riksdagsledamöter från Skaraborg. Ivar Virgin satt i Sveriges riksdag under åren 1982-95. I riksdagen var han bland annat miljöpolitisk talesman och ledamot i Försvarsutskottet.

Just försvarsfrågorna låg honom särskilt varmt om hjärtat både under sin aktiva tid i politiken och därefter. Så sent som i januari i år skrev han utmärkt välinitierade debattartiklar och argumenterade för sin idé om införande av försvarsobligationer som ett sätt att snabbt förstärka försvarsekonomin och därmed det svenska försvaret.

1995 ingick Ivar Virgin i den första gruppen av svenska Europaparlamentariker som installerade sig efter Sveriges inträde i EU samma år. Han hade detta uppdrag fram till periodens slut. 1999 lämnade han parlamentet och avslutade därmed sin gärning som heltidspolitiker.

Mitt samröre med Ivar inleddes efter det att han avslutat sin politiska karriär. Som partiombudsman i Skaraborg hade jag glädjen att samarbeta med honom bland annat i hans roll som ordförande i nomineringskommittén för riksdags- och regionfullmäktigevalen 2002. Under en kortare period var han föreningsordförande för Moderaterna i Götene. Han var därutöver alltid närvarande och tillgänglig som politisk veteran och moderat nestor när så behövdes.

Ivar Virgin var en bildad man och kunde titulera sig både sjöofficer och civilekonom. Han var son till talmannen Ivar Virgin d ä och ägde och bebodde det De la Gardieska godset Mariedal utanför Lundsbrunn. Han var i många avseenden en framstående man, men samtidigt mycket enkel, jordnära och okomplicerad. Vänlig, varm och hjärtlig, begåvad med en skön humor och alltid nära till ett härligt, otvunget skratt.

Ivar Virgin var en man som förtjänade, vann och förvaltade människors förtroende och respekt. Han är saknad när han nu inte längre är ibland oss. Frid över hans minne.

Tappade uppkopplingen