Fått det mesta om bakfoten

Idag publicerar SLA mitt genmäle till Bernt Hagberg (SLA 04 november 2013):

Bernt Hagberg har tyvärr fått det mesta om bakfoten när det gäller Skövde kommuns förtjänsttecken, vilket kommunfullmäktige nu beslutat instifta. Tecknet är nämligen inte alls någon gratifikation för ”lång och trogen tjänst”, vilket han felaktigt hävdar.

Av stadgarna för tecknet framgår: ”Skövde kommuns förtjänsttecken delas ut till en person eller mindre grupp av personer för insatser som haft särskilt stor betydelse för kommunen. Även personer som genom sina insatser haft betydelse nationellt eller internationellt kan få utmärkelsen.”

Att koppla samman kommunens förtjänsttecken med pensionsfrågan är således mycket långsökt och felaktigt. Särskilt då frågan om pensionssystemets konstruktion inte är en fråga som Skövde kommun har att besluta om.

Om pensionssystemet kan dock sägas att den vilar på en nationell överenskommelse mellan de fyra borgerliga partierna och Socialdemokraterna. Konstruktionen innebär att pensionerna till största delen finansieras av dem som idag arbetar och betalar skatt. Därför är det angeläget att Alliansen får fortsätta att utveckla och föra en politik, som uppmuntrar och underlättar för företag att utveckla fler jobb och som gör det lönsamt för människor att utföra dem. Frågan om arbetslinjen är vital för såväl dagens som morgondagens pensionärer.

Därför är det naturligtvis viktigt och värdefullt att uppmärksamma och belöna de innovativa, kreativa, skickliga och handlingskraftiga människor, som genom värdefulla insatser och gärningar på olika sätt driver utvecklingen av vår stad och bygd. Förtjänsttecknet är avsett för just dessa.

Anders G Johansson (M)

LÄNKAR:

Allting går igen – Bernt Hagberg, SLA 04 november 2013
Blogg: Egon muckar – 15 oktober 2013
Blogg: Snart verkstad av förtjänsttecknet – 14 oktober 2013
Blogg: Nära medalj – 20 juni 2012
Blogg: Medaljera G:son! – 26 maj 2012

Tappade uppkopplingen